Pliktøvelser fra KS og Direktoratet for e-helse

Det er som forventet at KS kjemper for økte statlige overføringer til kommunene i Akson-prosjektet, og at Direktoratet for e-helse kjemper for sin prestisje.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Susanne Monica Prøsch

LAKMUSTESTEN PÅ nivået av e-helsekompetanse er faktisk Akson-videoen. Kommuner med lav e-helsekompetanse vil sluke denne videoen rått og si ja til Akson: Som man roper i skogen, får man svar.

Jeg gjentar også at det er behov for å løfte e-helsekompetansen i kommunene for å gjøre dem i stand til å videreutvikle de løsningene de trenger. Men det vil koste en tiende-del av Akson. På kjøpet får vi økt innovasjon.

DÅRLIG SAMVITTIGHET? Det kan se ut til at KS har fått dårlig samvittighet etter å ha latt e-helse ligge mange år i stabilt sideleie. Heldigvis har kommuner som Oslo, og min egen kommune Sandefjord, gjort en stor innsats. Sammen med et 40-talls kommuner har de bestemt seg for ikke å vente på Akson, men tar nå i bruk Kjernejournal i sine pleie- og omsorgssystemer. Slik får helsepersonell tak i resept-historikk, epikriser og bilde- og prøvesvar.

Dette er lett tilgang til oppsummert informasjon som har verdi for helsepersonell. Kjernejournal som dokumentarkiv gir én opplevd journal.

EN PINLIGHET. EHiN-konferansen samlet 1500 deltakere fra landets ledende e-helsemiljøer i november i fjor. I paneldebatten stilte ordstyrer spørsmålet: Hva er det viktigste å få til i 2020?

Direktørene fra Direktoratet for e-helse, KS og FHI glemte helt bort Pasientens legemiddelliste. Pinlig! Da forsto de fleste til stede hvordan Pasientens legemiddelliste ble glemt bort i statsbudsjettet også. Det var en nedslående seanse.

FJERNT FRA BEHOVET. Kommunal helsetjeneste har sett frem til 2020 for å få i gang Pasientens legemiddelliste. Pasientens legemiddelliste er stjerneeksempelet på deling av oppsummert informasjon om en pasient i et pasientforløp.

Det er forstemmende at Helsedirektoratet har kapitulert totalt i møte med digitaliseringen i helsesektoren. Det er på tide å melde seg på i denne debatten

Hjemmesykepleierleder Donate Kittelsen og jeg ble, under EHiN-konferansen i 2017, lovet fra Direktoratet for e-helse at Pasientens legemiddelliste skulle være rett rundt hjørnet. Ikke nok med det: Multidosemeldingen skulle bli implementert nasjonalt slik at titusenvis av arbeidstimer for sykepleiere i hjemmesykepleien ikke lenger skal brukes til dobbeltkontroller av manuell tasting av legemidler og klipping av multidoseruller. I tillegg ville man spare tusenvis av fastlege-timer på manuelle kontroller av multidose-bestillingene.

Dette er nå altså utsatt på ubestemt tid.

FORSKJELLENE. Helse- og omsorgsdepartementet skal i disse dager gi sin godkjenning til forprosjektet Akson og kan derved utløse en milliardbevilgning på bekostning av kostnadsvarende, etterspurte nasjonale løsninger som raskt vil spare liv og mangfoldige arbeidstimer for helsepersonell. Verken statsråden eller Stortinget kan si at de ikke har blitt tilstrekkelig opplyst.

Mens jeg er i gang med å sparke oppover, tar jeg like godt med Helsedirektoratet også. Det er på tide at de melder seg på i denne debatten. Retningslinjene som renner ut fra Helsedirektoratet er en dråpe i havet for pasientsikkerheten sammenlignet med gevinsten av en implementert multidose-melding og Pasientens legemiddelliste.

VIRKELIGHETEN? Det har vært forstemmende å se på at vårt fagdirektorat har kapitulert totalt i møte med digitaliseringen i helsesektoren. Jeg håper de tar utfordringen nå.

KS-direktør Kristin Weidemann Wieland hevder i Dagens Medisin 31. januar 2020 at det jeg skriver, ikke stemmer med virkeligheten.

Mon det? Jeg har aldri hatt innboksen så full av heiarop.

Oppgitte interessekonflikter: Artikkelforfatteren er leder av faggruppen for EPJ og elektronisk samhandling i Norsk forening for allmennmedisin (NFA)

Powered by Labrador CMS