– Min tålmodighet med Direktoratet for e-helse er tynnslitt. Det de har ansvar for er svært viktig for norske pasienter og fagpersoner, sier Sveinung Stensland (H) (t.h). – Når vi har dårlig tid hjelper det ikke å sette foten ned, sier Bent Høie (H). Foto:

Høie ut mot sin egen helsepolitiske talsperson

Helseministeren er uenig i Høyre-representant Sveinung Stenslands uttalelser om at det er uaktuelt å vente ti år på pasientens legemiddelliste. Stensland på sin side sier han har mistet tålmodigheten med Direktoratet for e-helse.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.


Helsepolitisk talsperson i Høyre, Sveinung Stensland, sa til Dagens Medisin denne uken at Direktoratet for e-helse bare kan glemme å bruke ti år på å gjøre ferdig pasientens legemiddelliste. (PLL).

Dette er ett av de viktigste pasientsikkerhetstiltakene som regjeringen mener må prioriteres, og som de også har nedfelt i den kommende Nasjonale sykehusplanen. Her foreslås det at listen må på plass innen 2023.

Min tålmodighet med Direktoratet for e-helse er tynnslitt Sveinung Stensland (H)

Men e-helsedirektør Christine Bergland sa onsdag til Dagens Medisin at det kan ta opptil ti år før dette er på plass.

Stensland, som er medlem i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget og Høyres helsepolitiske talsperson, reagerte sterkt på dette. Han sier det er helt uaktuelt at det skal ta mange år før en legemiddelliste er på plass.

På spørsmål til helseminister Bent Høie (H) om han er enig med Stensland om at man nå må sette foten ned, svarer Høie:

– Tvert imot. Når vi har dårlig tid hjelper det ikke å sette foten ned, da må vi bevege oss videre.

–  Har du tillit til E-helsedirektør Christine Bergland?

–  Ja, jeg har tillit til Bergland og til at Direktoratet for e-helse jobber iherdig med å få pasientens legemiddelliste på plass, svarer Høie, som flere ganger har lovt at PLL skal prioriteres.

Bergland på sin side sier hun ikke kan tidfeste når dette er på plass.

–  I hvilken grad synes du Berglands svar tyder på at dette prioriteres? Legemiddelliste er et viktig tiltak for bedre pasientsikkerhet, er det greit at dette kan ta så lang tid - og hvorfor tar dette så lang tid?

–  Det er blitt skapt et feil inntrykk av Berglands budskap. Jeg oppfatter at hennes poeng var at full utbredelse og bruk må ses i et lengre perspektiv, men det betyr ikke at det vil ta opp mot ti år til vi kan begynne å ta i bruk pasientens legemiddelliste.

–  En felles legemiddeloversikt er høyt prioritert. Det er etterspurt av hele sektoren og er av stor betydning for bedre pasientsikkerhet. Pasientens legemiddelliste vil tas i bruk før det har gått ti år, men det vil skje trinnvis, sier Høie, som også ramser opp andre løsninger, som kjernejournal og e-resept, som er på plass, og som han sier er viktig for at helsepersonell skal få tilgang til oppdatert legemiddelinformasjon.

Ber Direktoratet komme med «realistiske planer»
Onsdag svarte også Høie stortingsrepresentant for Ap, Tellef Inge Mørland, at legemiddelliste skulle være på plass i hele landet fra 2022.

På spørsmål til Høie om hvordan dette henger sammen; At e-helsedirektøren samme dag sier det vil ta mange år – svarer han:

–  Som sagt vil innføringen av pasientens legemiddelliste skje stegvis, gjennom ulike tiltak som jeg har vist noen eksempler på. Jeg har bedt Direktoratet for e-helse om å komme opp med realistiske planer for trinnvis utvikling og innføring av pasientens legemiddelliste, svarer Høie.

– Tynnslitt tålmodighet

Sveinung Stensland har følgende svar:

– Jeg er enig med Høie i at man ikke skal handle overilt.
–  Men det er ikke overilt å si at man må utelukke å vente i ti år. Hvis ikke Direktoratet for e-helse leverer på dette, så må vi se på hvordan ting er organisert.

–  Fagpersoner, statsråden selv og regjeringen har sagt at dette skal prioriteres. Når direktoratet ikke greier å organiserere seg slik at de leverer på dette, så må vi se på organiseringen, sier Stensland til Dagens Medisin.

– For å understreke hvor viktig dette er, så kan jeg fortelle at når jeg møter legeforeningen, så er det to ting de ser på som kritisk viktig å løse: det ene er fastlegekrisen, som vi er i ferd med å løse nå, og det andre er pasientens legemiddelliste.

– Min tålmodighet med Direktoratet for e-helse er tynnslitt. Det de har ansvar for er svært viktig for norske pasienter og fagpersoner, sier Stensland.

Powered by Labrador CMS