SIER OPP VED AHUS: Marie Louise Sunde sier hun har fått negative reaksjoner på sitt likestillingsarbeid. Foto: Øystein Horgmo, UiO/Vidar Sandnes

Sier opp kirurgjobben i protest mot ukultur

Marie Louise Sunde har sagt opp kirurgijobben ved Ahus på grunn av det hun mener er en ukultur med maktmisbruk.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Marie Louise Sunde (30) offentliggjorde nylig oppsigelsen via Instagram der hun la ut et bilde av e-posten hun sendte ledelsen. «Som sagt tidligere trenger jeg en pause fra avdelingen slik kulturen er nå. Når jeg ikke får permisjon, sier jeg med dette opp stillingen», skrev kirurgen til ledelsen ved Akershus universitetssykehus.

Sunde er en kjent stemme i likestillingsdebatten, og i kjølvannet av #metoo-kampanjen snakket hun åpent i NRKs Ekko om mannsdominans og ukultur på operasjonsstua med seksualiserte kommentarer og krasse meldinger.

Les også: To sparket ved OUS etter trakassering

Leder likestillingsarbeid
Som leder av likestillingskampanjen #Hunspanderer forsøker Sunde, sammen med næringslivstopper, å jobbe mot diskriminering og kjønnsstereotypier. Til Dagens Næringsliv sier Sunde at hun har fått negative reaksjoner på dette arbeidet.

– Jeg har fått høre at jeg er oppmerksomhetssyk, og at «problemet i dag er at kvinner ikke tåler noe lenger». Reaksjonene er mye av grunnen til at jeg trenger en pause nå.

– Som assistentlege er man avhengig av overleger for hjelp og utdannelse. Det finnes mange eksempler på maktmisbruk. Hva som bare er sleivete kommentarer og manglende forståelse, og hva som er ment som indirekte trusler, er vanskelig å vite. Men det er slitsomt å forholde seg til, sier hun til DN etter at hun leverte oppsigelsen i helgen.

Dagens Medisin har vært i kontakt med Sunde, som onsdag ikke hadde tid til å gi intervju.

– Leit at hun opplever det slik
Til DN sier Sunde at hun flere ganger har rettet kritikk mot ledelsen, men at hun opplever liten forståelse og vilje til endring. «Jeg håper det gjøres alvor av tiltak for å endre kulturen, og er gjerne behjelpelig med dette», skriver hun i e-posten med oppsigelsen til ledelsen.

Anne Karin Lindahl, direktør for kirurgisk divisjon ved Ahus, svarer slik på spørsmålet om hun kjenner seg igjen i Sundes beskrivelse av kulturen på avdelingen:

– Hennes opplevelse er hennes opplevelse, den tar vi på alvor. Hun sier hun har prøvd å si fra, og det er leit at hun opplever at det ikke er lyttet til. Vi er opptatt av å ta slike tilbakemeldinger på alvor, men vi har ingen konkrete varslingssaker hos oss når det gjelder dette, sier Lindahl til Dagens Medisin.

Vil undersøke kjønnsforskjeller
I en undersøkelse av arbeidsmiljø og pasientsikkerhet blant ansatte kommer kirurgisk divisjon dårligere ut enn gjennomsnittet for Ahus på spørsmål om mobbing og trakassering, seksuell trakassering og diskriminering.

– Svarene i Forbedringsundersøkelsen indikerer at dette er noe vi må adressere. Vi har diskutert resultatene av undersøkelsen på personalmøte med de yngre legene, og tilbakemeldingene gjør at vi kommer til å gå dypere inn i dette temaet. Flere av legene er bekymret for egen utdanningsprogresjon, og vi ønsker å gjøre ytterligere undersøkelser for å avdekke om det faktisk er ulik progresjon mellom kvinner og menn, sier direktøren.

DN-artikkelen der Sunde forteller om sin oppsigelse, ble diskutert på kirurgisk avdeling onsdag.

– Den skaper usikkerhet, og ansatte lurer på om det er konkrete hendelser som ligger bak. Vi kommer til å jobbe mer med varslingssystemet vårt. Vi har ingen konkrete varslinger, men det kan også skyldes at folk ikke kjenner godt nok til varslingssystemet eller at man kvier seg for å melde fra, sier Lindahl.

På dagsordenen
Historien som Sunde forteller om maktmisbruk er ikke unik. I fjor vinter fortalte en rekke leger og medisinstudenter om en mannsdominert kultur gjør at kvinner i underordnede stillinger synes det er vanskelig å si ifra. En undersøkelse utført av Yngre legers forening ved Oslo universitetssykehus (OUS) avdekket at hver fjerde lege enten selv har opplevd seksuell trakassering eller sett andre leger bli utsatt for det.

På årsmøtet til Yngre legers forening ble det i vår vedtatt å jobbe for retningslinjer som forbyr trakassering også innad i organisasjonen.

Dagens Medisin fortalte nylig at to ansatte ved Oslo universitetssykehus har fått sparken på grunn av trakassering. Seks nye varsler håndteres av ledelsen nå, og tillitsvalgte melder at flere saker er på vei inn i systemet.

Powered by Labrador CMS