GLADE OVER NYE FUNN: Overlegene Daniel Heinrich og Jan Oldenburg ved Akershus universitetssykehus (Ahus) er svært glade for resultatene for pasienter med blærekreft som har fått immunterapi som vedlikeholdsbehandling. 

Foto: Vidar Sandnes

Lever syv måneder lengre

Pasienter med kreft i urinveiene som får immunterapi som vedlikeholdsbehandling lever 7 måneder lengre. Det viser nye resultater som presenteres denne helgen på ASCO.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

700 pasienter har deltatt i den så kalte JAVELIN Bladder 100-studien for pasienter med blærekreft. I den randomiserte fase 3-studien har pasienter som har hatt effekt av platinbasert kjemoterapi, fått immunterapien avelumab som vedlikeholdsbehandling. Det vil si at pasientene har fått behandlingen før en eventuell sykdomsforverring.

Pasientene som fikk immunterapien lever i median 7,1 måned lengre enn kontrollgruppen. Median totaloverlevelsen er på 21,4 måneder for immunterapien, sammenlignet med 14,3 måneder for kontrollgruppen. Det tar også lengre tid til at sykdommen progredierer, viser forskningssammendraget som nå er publisert på ASCOs nettsider.

– Studien viser den største overlevelsesgevinsten som er påvist til dagsdato når det gjelder kreft i urinveiene som har progrediert, sier ASCO-president Howard A. Burris i en pressemelding.

Studien som skal presenteres for forskningsmiljøet i hovedsesjonen på årets heldigitale ASCO-kongress på søndag er finansiert av legemiddelselskapet Pfizer.

– Imponerende

– Denne studien viser at å gi immunterapi direkte etter cellegiftbehandling og uten å vente på ny progresjon, forlenger livet. Det er et ganske imponerende resultat, sier Daniel Heinrich, leder for Norsk onkologisk forening og overlege ved Akershus universitetssykehus (Ahus).

Det synet deler hans kollega Jan Oldenburg ved Kreftavdelingen, som har vært koordinator for studien i Norge.

– Blærekreft er en ganske hissig sykdom. Mange får tilbakefall etter kort tid og har kort forventet levetid etter dette, sier Oldenburg.

– Dette er fantastiske funn. En finner immunterapi i førstelinje og i senere linjer, men vedlikeholdsbehandling er et nytt konsept som vi her ser at har gitt god uttelling for pasientene.

Oppgitte interessekonflikter:

Jan Oldenburg oppgir at han har vært nasjonal koordinator for studien. Han har også mottatt foredragshonorar fra Pfizer, samt forskningsstøtte på institusjonsnivå fra Merck Sharp & Dome og Pfizer, i tillegg til en rekke andre selskaper. Daniel Heinrich oppgir at han har vært utprøver i den aktuelle studien.

Powered by Labrador CMS