Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Retningslinjene er ment for å være et verktøy i virksomhetsplanlegging av tjenesten. Helsepersonell i skolehelsetjenesten, administrativ og politisk ledelse er sentrale målgrupper

Retningslinjene er ment for å være et verktøy i virksomhetsplanlegging av tjenesten. Helsepersonell i skolehelsetjenesten, administrativ og politisk ledelse er sentrale målgrupper Foto: Illustrasjonsfoto/ Thinkstock

Nye retningslinjer for skolehelsetjenesten

Annons:

For første gang har Helsedirektoratet lansert en nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten.

Den er tredje del av den nasjonale faglige retningslinjen for det helsefremmende arbeidet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, som består av fire deler.

Lokale forhold
Retningslinjene er ment for å være et verktøy i virksomhetsplanlegging av tjenesten. Helsepersonell i skolehelsetjenesten, administrativ og politisk ledelse er sentrale målgrupper. I tillegg bør retningslinjen være kjent for skolens ledelse og ansatte, opplyser Helsedirektoratet.

– Hver kommune har egne utfordringer, og det er viktig å se retningslinjen under ett for å ivareta et helhetlig tilbud samtidig som man tar hensyn til lokale forhold, sier Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet i en uttalelse.

God helse beskytter
Sentralt i retningslinjen står samarbeid med skolen, tilgjengelighet og synlighet for elevene, psykisk helse, forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt, bekymringsfullt fravær, konsultasjoner og helsesamtaler.

– Skolehelsetjenesten bør ha et friskfokus og styrke elevenes mestring, men også avdekke og følge opp sykdom, vold og overgrep. Trivsel og god psykisk helse er viktig i seg selv, og beskytter unge mot emosjonelle og atferdsmessige problemer, sier Carlsen. 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Far 11.07.2017 16.22.19

  Det er på overtid når det nå kommer faglige retningslinjer for skolehelsetjenesten. Det må da også komme minstekrav til bemanning og tilgjengelighet. I mange kommuner ble skolehelsetjenesten trappet ned da kommunene overtok ansvaret for denne tjenesten i 1984. Mye pga manglende krav og retningslinjer.

Nyheter fra startsiden

Sykehuskonflikten i arbeidsretten

Vraket som meddommer etter Facebook-kommentar7

MANGE FORTSETTER Å RØYKE ETTER ET HJERTEINFARKT

– Selv om det har virket håpløst, må vi gjøre et nytt forsøk

Den europeiske diabeteskongressen (EASD)

Anslår fem tapte leveår hos 40-åringer med diabetes1

Stamcelletransplantasjon for MS

Får ikke svar på studien før i 20224

Politikk og økonomi

Går av som statssekretær2

ØKNING AV ELDRE PÅ SYKEHUS STØRRE ENN BEFOLKNINGSVEKSTEN

– Vi må satse på forebygging og tidlige tiltak for de «yngre eldre»

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!