Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Næringskomiteen på Stortinget ønsker å ha som mål at Norge blir ledende i Europa på e-helse innen 2025.

Næringskomiteen på Stortinget ønsker å ha som mål at Norge blir ledende i Europa på e-helse innen 2025. Foto: oslomedtech/ arkivbilde

Ønsker stortingsmelding om helseindustrien

En eventuell helseindustrimelding skal blant annet inneholde et mål om at Norge blir ledende i Europa på e-helse innen 2025. 

Annons:

Næringskomiteen på Stortinget ber om at regjeringen skal fremme en stortingsmelding om helseindustrien. Det ble vedtatt etter at regjeringen la frem industrimeldingen tidligere i vår, den første siden 1981.

Industrimeldingen ser på hvilke muligheter og utfordringer vi står overfor som følge av klimautfordringer, ny teknologi, roboter og digitalisering.

Tydeligere innovasjonsmandat
I sin innstilling til Stortingsmeldingen, understreker næringskomiteen behovet for en aktiv og målrettet næringspolitikk, hvor det blir satset på områder der Norge har forutsetninger for å lykkes.

Derfor ønsker de blant annet å satse på helsenæring og understreker at en eventuell helseindustrimelding minimum må inneholde følgende punkter:

 • Utnytte Norges fortrinn og ha som mål at Norge blir ledende i Europa på e-helse innen 2025.
 • Et tydeligere innovasjonsmandat for hele helsesektoren og sørge for mer innovasjon i offentlige anskaffelser, slik at hjemmemarkedet styrkes.
 • Bedre tilrettelegging for kliniske studier og bruk av helseregistre.
 • Sørge for at forskningen når pasientene gjennom sterkere kultur og bedre insentiver for kommersialisering.
 • Styrke tilgangen til risikokapital.

Doble muligheter 
Næringskomiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, viser til at helsenæringen er en dobbel mulighet for Norge.

«På den ene siden kan næringen løse mange av våre helse- og omsorgsutfordringer de neste tiårene. På den andre siden kan helse bli en viktig næring med eksport til et globalt marked, mens inntekter fra andre store eksportnæringer avtar,» heter det i komiteens innstilling.

Nye arbeidsplasser
Ifølge komiteen har Norge konkurransefortrinn på helseindustriområdet som bør utnyttes bedre. Det gjelder blant annet sterke forskningsmiljø, unike helseregisterdata, biobanker og fødselsnummer som gjør oss i stand til å følge utviklingstrekk.

I tillegg peker komiteen på at Norge har et sterkt offentlig helsevesen som gjør det mulig å dele på kunnskap på en effektiv måte.

Komiteen trekker også frem at den raske teknologiske utviklingen gir store muligheter til å skape nye arbeidsplasser. 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

Politikk og økonomi

Henla sak mot Helsepartiet

FORSKJELLER I KOLS-BEHANDLINGEN

– Helseatlas er ingen gapestokk

PROTESTERER MOT HJERTESENTER I BODØ

UNN-leger ut mot PCI-anbefaling3

AVDEKKER FORSKJELLER I KOLS-BEHANDLINGEN

Ulik bruk av mulig livreddende behandling

AVDEKKER FORSKJELLER I KOLS-BEHANDLINGEN

Minst 1 av 3 med kols er for dårlig fulgt opp2

KVINNER FIKK FJERNET BRYST OG EGGSTOKKER

10 kvinner får rettshjelp etter feilaktige operasjoner

FIKK FEILAKTIG FJERNET BRYST OG EGGSTOKKER

Dansk ekspert gransker de 21 feilaktige OUS-operasjonene2

PÅSTANDER OM HEMMELIGHOLD OG FRYKTKULTUR

Helsepartiet ekskluderte 13 medlemmer17

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!