HELHETLIG: Gjennom samarbeidsavtaler, løpende dialog og koordinering skal helsetjenestene og barnevernstjenesten jobbe for å sikre helhetlig ivaretakelse av barn og unges helse.
HELHETLIG: Gjennom samarbeidsavtaler, løpende dialog og koordinering skal helsetjenestene og barnevernstjenesten jobbe for å sikre helhetlig ivaretakelse av barn og unges helse.

Vil gi mer helsehjelp til barn og unge i barnevernet

Barn og unge i barnevernet har høyere forekomst av helseplager enn barn og unge ellers i befolkningen. Nå lanseres et nasjonalt forløp for barnevernsbarn.

Publisert Sist oppdatert

Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) publiserer utvidet nasjonalt forløp for barnevern – kartlegging og utredning av psykisk, somatisk og seksuell helse, tannhelse og rus.

Målet er å kartlegge og utrede eventuelle psykiske vansker, somatiske og seksuelle helseproblemer, tannhelseproblemer og rusmiddelproblemer blant barn og unge i barnevernet.

Dette skal bidra til at de får nødvendig helsehjelp i kombinasjon med riktige tiltak fra barnevernet.

Samarbeid

Forskning viser at barn og unge i barnevernet har høyere forekomst av helseplager enn barn og unge ellers i befolkningen. De har også høyere risiko for å utvikle atferdsproblemer og rusmiddelproblemer.

– Nasjonalt forløp for barnevern beskriver hvordan barnevernstjenesten og helse- og omsorgstjenestene kan samarbeide for å gi barn og unge et godt og helhetlig tjenestetilbud. Målet er at barn og unge i barnevernet får nødvendig helsehjelp i kombinasjon med riktige tiltak fra barnevernet, uttaler helsedirektør Bjørn Guldvog og Bufdir-direktør Hege Nilssen i en pressemelding.

Det er barnevernstjenesten som setter i gang et forløp for et barn, når de vurderer at det er behov for det og etter dialog med barn og foreldre.

Det kan både være i undersøkelsesfasen eller etter at det er igangsatt hjelpetiltak. Forløpet gjelder også barn som bor i fosterhjem eller på institusjon.

Helsetjenestenes rolle i det nasjonale forløpet er å tilrettelegge for strukturert samarbeid, gi nødvendig helsehjelp og samarbeide med barn, foreldre og barnevernet.

Gjennom samarbeidsavtaler, løpende dialog og koordinering skal helsetjenestene og barnevernstjenesten jobbe for å sikre helhetlig ivaretakelse av barn og unges helse.

Powered by Labrador CMS