Venner viktigere enn familie

Psykiske vansker hos ungdom er forbundet med problemer med skoleresultater og mobbing. Å være sammen med venner på fritiden, er beskyttende faktorer, og venner er viktigere for unges psykiske helse enn foreldre.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Dette fremgår av en ny norsk studie med nærmere 9000 ungdommer og deres foreldre.
Foreldrene er viktige for ungdommene, men forholdet deres til skole og venner så ut til å være enda noe viktigere for å forklare psykisk helse blant ungdom, ifølge Folkehelseinstituttet.
Problemer med skoleresultater og mobbing på skolen er viktige risikofaktorer for psykiske vansker blant ungdom. Det å være sammen med venner på fritida og ha sosial støtte fra venner, er de viktigste beskyttende faktorene.
Jenter mer sårbare
En rekke av risiko- og beskyttelsesfaktorene betydde mer for jenters psykiske vansker enn for gutter. Disse faktorene var problemer med skoleresultater, adferdsproblemer på skolen, mistrivsel på skolen, være med venner, drikke seg full ofte, daglig røyking, bo alene på hybel og å ha sett foreldre fulle.
Det å delta i en organisert fritidsaktivitet, viste seg å være viktigere for beskyttelse av gutters psykiske helse enn for jenter, skriver Folkehelseinstituttet.
Resultatene støtter tidligere forskning som viser at unge jenter kan være mer sårbare for stress og problemer i nære relasjoner og omgivelser sammenlignet med gutter.
Risikofaktorer
Det er i første rekke problemer med skoleresultater og mobbing på skolen som bidrar til psykiske problemer hos unge. Dette er viktigere risikofaktorer enn for eksempel at foreldrene gjennomgår en skilsmisse.
Foreldre med psykiske lidelser virker indirekte på ungdom ved å påvirke skoleprestasjoner og venneforhold. Når det justeres for kjønn og alder, er det likevel faktorer ved ungdommenes eget liv som har større betydning enn risikofaktorer for psykiske lidelser knyttet til foreldrenes liv.
Studien fra Folkehelseinstituttet baserer seg på data fra 8984 ungdommer og deres foreldre i helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).

Powered by Labrador CMS