Valfarter til omstridt ME-behandling

De siste to årene har 2.000 norske pasienter dratt til England for å lære Lightning Process, og 500 har gått på kurs i Norge. 40 prosent av deltakerne på Lightning Process-kurs i England er norske.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

/ Mari Rian Hanger
 
Dagens Medisin har satt søkelyset på Lightning Process (LP), et tre dagers treningsprogram som er utviklet av britiske Phil Parker. LP brukes først og fremst av pasienter med ME eller ME-lignende tilstander, men også av personer med depresjon, stress og fibromyalgi.
Stor andel nordmenn
Av de 5.000 personene som har deltatt på Lightning Process-kurs i England, er 40 prosent nordmenn, opplyser selskapet til Dagens Medisin. I tillegg har rundt 500 lært LP i Norge, ifølge instruktør Live Landmark. Norske privatpersoner har altså betalt over 35 millioner kroner av egen lomme for den omstridte metoden, hvis man går ut fra en pris på 15.000 kroner, som er veiledende kurspris i Norge.  
Ikke dokumentert
Skeptikerne er kritiske til blant annet manglende dokumentasjon av resultater, pris og hemmelighold av teknikker. Barbara Baumgarten, lege og leder for ME/CFS-senteret på Ullevål, påpeker at effekten foreløpig ikke er dokumentert, og at resultatene Phil Parker selv går ut med, ikke er noe verdt. Hun ønsker nå å forske på metoden. Leder Ellen Piro i ME-foreningen sier foreningen mottar mange meldinger fra pasienter som ikke har blitt friske.
Helsepersonell lærer LP
Mellom 9.000 og 18.000 nordmenn lider av kronisk tretthetssyndrom/ME, ifølge Helsedirektoratet. Nå vil norsk helsepersonell lære seg å undervise ME-pasienter i Lightning Process. 15 norske leger, fysioterapeuter, psykologer og sykepleiere reiser jevnlig til England for å lære seg metoden.
LP ikke for alle
Den britiske nevrologen og ME-eksperten Leslie J. Findley fra Queen`s Hospital i Storbritannia vil kurse norske leger i ME-behandling. Han mener LP ikke passer for alle, fordi de grunnleggende plagene varierer fra person til person.
Den norske psykologen Ketil Jakobsen ved BUP Orkdal-Røros etterlyser en intensiv ME-behandling i helsevesenet. Han mener det er på tide at helsevesenet tenker nytt, og prøver ut nye metoder i behandlingen, blant annet basert på kognitiv behandling.


SØKELYS PÅ ME-BEHANDLING:
- Valfarter til omstridt ME-behandling
- Vil forske på LP
- Britisk spesialist tilbyr ME-kurs for norske leger
- Utfordrende finansiering
- Mange blir ikke friske med LP
- Lærer LP i London
- Etterlyser intensiv ME-behandling i helsevesenet
Alle saker fra Dagens Medisin 06/09

Powered by Labrador CMS