RISIKO: Det er viktig å være oppmerksom på potensielle risikoer knyttet til teknologien, spesielt når det gjelder velferdsteknologi og kunstig intelligen, skriver Hege Svendsen.

Teknologi som løsning på en av de store utfordringene i helsesektoren

Veien mot suksess er ikke bare å anskaffe teknologi; det krever også investering i kompetanseutvikling blant våre helsearbeidere.

Publisert Sist oppdatert

Som tidligere ordfører i en norsk kommune har jeg vært vitne til en av de mest presserende og komplekse utfordringene vårt samfunn står overfor: mangel på kvalifisert helsepersonell. Dette problemet har ikke bare resultert i økonomiske belastninger for kommunene, med dyre vikarer og høyt sykefravær, men har også hatt en alvorlig innvirkning på kvaliteten av helsetjenestene for våre innbyggere.

Med en aldrende befolkning og et stadig økende behov for omsorgstjenester, er det klart at vi står overfor en utfordring som krever omfattende og innovative løsninger. Helsepersonellkommisjonens NOU har identifisert flere tiltak for å adressere denne krisen, hvorav en av de mest fremtredende er å omfavne og utnytte teknologi i størst mulig grad. Dette innebærer å implementere digitale verktøy som kan effektivisere arbeidsprosesser og frigjøre verdifull tid for våre helsearbeidere.

Digitalt utenforskap

Men veien mot suksess er ikke bare å anskaffe teknologi; det krever også investering i kompetanseutvikling blant våre helsearbeidere. Digitalt utenforskap er en reell bekymring som må adresseres gjennom grundig opplæring og støtte. Dessuten må vi erkjenne at helsepersonell ikke nødvendigvis har den teknologiske bakgrunnen som kreves for å utnytte disse verktøyene fullt ut.

Samtidig er det viktig å være oppmerksom på potensielle risikoer knyttet til teknologien, spesielt når det gjelder velferdsteknologi og kunstig intelligens. Selv om disse verktøyene har potensial til å forbedre pasientbehandlingen betydelig, er det også fare for misbruk og sikkerhetsbrudd. Derfor er det avgjørende at både offentlige og private aktører samarbeider tett for å utvikle robuste sikkerhetsprotokoller og retningslinjer.

Det er bare gjennom samarbeid og en felles innsats at vi kan håndtere denne utfordringen og sikre et bærekraftig helsevesen for fremtiden.

Dataforeningen tilbyr kurs til norsk næringsliv. Det er ikke oppgitt andre interessekonflikter. 

Powered by Labrador CMS