De fleste har liten kontroll

Tre av fire sykepleiere har liten grad av kontroll over eget arbeidstempo.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Faktaboken

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2011 – Status og utviklingstrekk, Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami), oktober 2011Les rapportenNytt overvåkingsverktøy

Dette kommer fram i en ny rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami): Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2011 – Status og utviklingstrekk.

Kan være helsefarlig
Knapt halvparten av alle yrkesaktive oppgir at de i liten eller noen grad kan påvirke eget arbeidstempo. Verst stilt er servicepersonell innen hotell- og restaurantbransjen (81 prosent) og sykepleiere (75 prosent).

Best mulighet til å påvirke sitt arbeidstempo har grupper som administrerende direktører, politikere og organisasjonsledere (22 prosent)

Ifølge Stami ser det ut til at mulighetene til å styre eget arbeidstempo er klart mindre i yrker som har direkte med kunder, klienter og pasienter å gjøre. Det er dokumentert at dersom man opplever høye arbeidskrav i kombinasjon med manglende eller lav kontroll, slik som begrensede muligheter til å påvirke arbeidmengde og arbeidstempo og muligheten til å ta pauser, kan det gi økt risiko for depresjon, muskel- og skjelettlidelser og hjerte- og karsykdommer.

Instituttet viser til Stami-rapport nr. 22 2008 og 2009.

Faglig oppdatering er mangelvare
Det kommer også fram at bare hver fjerde sykepleier får tilbud om faglig oppdatering, åtte av ti må ofte eller alltid jobbe i høyt tempo, mens fire av ti får liten anerkjennelse av sin nærmeste leder.


– Dette gir et grelt bilde av arbeidssituasjonen til sykepleiere. Sykepleierforbundet har i hele min fireårsperiode som leder pekt på dette overfor ansvarlige myndigheter og aktører i arbeidslivet. Her er dokumentasjonen, nå må noe gjøres, understreker forbundsleder Lisbeth Normann.

Også Unio vil ha endring
Anders Folkestad, leder av forhandlingssammenslutningen Unio, mener at blant annet denne rapporten synliggjør behovet for forandring i sykepleiernes arbeidssituasjon.

– Arbeid med og for folk er ofte det mest krevende og mest helseskadelige. Dette må arbeidsgivere ta inn over seg og ta arbeidsmiljøet på alvor. Rapporten understreker at reformer i helsesektoren ikke må bety mer jobb og flere krav for sykepleierne, tvert i mot. Krav om mer helgejobbing er et godt eksempel på at det nok en gang kreves stadig mer av sykepleierne, sier Unio-leder Anders Folkestad.

Powered by Labrador CMS