Dårlig hørsel er en av de viktigste risikofaktorene for å utvikle demens, ifølge en studie. Foto: Frank May/NTB
Dårlig hørsel er en av de viktigste risikofaktorene for å utvikle demens, ifølge en studie. Foto: Frank May/NTB

Studie: Dårlig hørsel en viktig risikofaktor for demens hos eldre

Dårlig hørsel hos eldre – som det er mulig å gjøre noe med – er blant de viktigste faktorene som øker risikoen for å utvikle demens, viser en studie.

Publisert Sist oppdatert

Studien er gjort ved Nasjonalt senter for aldring og helse og viser at det er 36 prosent større sannsynlighet for å få demens blant dem med svekket hørsel enn blant dem med normal hørsel.

Undersøkelsen viser en klar sammenheng mellom målt hørselssvekkelse og demens for dem under 85 år.

– Redusert hørsel er regnet som den tilstanden som gir størst risiko for demenssykdom. Dersom vi kan redusere risikoen for demens bare litt gjennom forebyggende tiltak for hørselstap, så vil det kunne bety mye for den enkelte og samfunnet, sier forsker Christian Myrstad.

I Norge er en million mennesker rammet av redusert hørsel. Myrstad understreker at det er behov for økt bevissthet om effekten av hørselstap på den aldrende befolkningen.

Deltakerne i Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT), som kommer fra tidligere Nord-Trøndelag fylke, tok del i fire undersøkelser gjennomført med 11 års mellomrom. Det startet med HUNT 1 fra 1984 til 1986 og studien strakte seg til HUNT 4 fra 2017 til 2019.

– Et spesielt fokus ble i HUNT4 lagt på personer i alderen 70 år og over. Denne delundersøkelsen inkluderte blant annet 7135 deltakere som også var til hørselsundersøkelse med audiometri i HUNT2, og som nå fikk demensvurderinger i HUNT4 får 70-åringer og eldre, sier Myrstad.

Powered by Labrador CMS