Aftenbladet: Sentrale og erfarne leger forlater Stavanger universitetssjukehus

Minst 29 fast ansatte overleger og 20 overleger ansatt på timebasis ved Stavanger universitetssjukehus har valgt å slutte på sykehuset på kort tid. 

Publisert

Minst 29 fast ansatte overleger og 20 overleger ansatt på timebasis ved Stavanger universitetssjukehus har valgt å slutte på sykehuset på kort tid.

Det viser tall Stavanger Aftenblad har innhentet. Hovedtillitsvalgt for overlegeforeningen på SUS, Zuzana Huncikova, synes det er ille at så mange erfarne overleger har valgt å si opp jobben ved sykehuset siden januar 2023.

– Det er et høyt tall. Jeg vet at flere av disse overlegene er i sin beste alder, og at de sitter på betydelig kompetanse innen fag hvor det tar lang tid å utdanne spesialister, sier Huncikova, som er bekymret.

Personal- og organisasjonsdirektør Maiken Hetlelid Jonassen opplyser at det er ulike grunner til at overlegene slutter, blant annet at noen er forbi pensjonsalder, mens andre har fått jobb hos private helseaktører.

Nevrokirurg og avdelingsoverlege Roald Baardsen (60) er den siste som har sluttet. Han føler han ikke ble hørt.

– De siste tre årene har jeg særlig fått nok av at jeg selv, mine kolleger og sykepleiere jevnlig har måttet fortelle pasientene våre at «operasjonen blir utsatt nok en gang».

Baardsen påpeker at SUS har utvidet poliklinikk, men kun for å forebygge brudd på ventelistefristen. Ifølge overlegen blir det ikke registrert fristbrudd så lenge pasienten har fått en poliklinisk vurdering der det er konkludert med behov for kirurgi.

Powered by Labrador CMS