– Vil gi bedre tilbud på sikt

Pasientforeningen for transseksualisme er positiv til omorganiseringen. – Vi håper på ro rundt denne sårbare pasientgruppen, sier leder Tone Maria Hansen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

HÅPER PÅ KOMPETANSEHEVING – Det skal ikke underslås at det i en lengre periode har vært store utfordringer, sier Tone Maria Hansen om behandlingstjenesten ved Rikshospitalet. 

      
        Foto: Privat
HÅPER PÅ KOMPETANSEHEVING – Det skal ikke underslås at det i en lengre periode har vært store utfordringer, sier Tone Maria Hansen om behandlingstjenesten ved Rikshospitalet. Foto: Privat

Tone Maria Hansen er daglig leder i Harry Benjamin ressurssenter, som er foreningen for personer som får kjønnskorrigerende behandling på Oslo universitetssykehus. Hun er positiv til endringene som nå gjennomføres ved Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (NBTS) på Rikshospitalet.

Les også: Strid rundt behandlingstilbud for transseksuelle

– NBTS-barn skal på barneavdelingen, hvor vi vet de vil bli godt ivaretatt. Det er større utfordringer med den voksne delen av NBTS, men det har vært viktig for oss å få det ut av psykosomatisk avdeling på grunn av urolighetene der, sier Hansen.

– Blitt hørt
Hun var ikke orientert om at NBTS legges under nevrokirurgisk avdeling før Dagens Medisin tok kontakt.

– Vi føler vi har blitt godt hørt i denne prosessen, men var ikke orientert om avgjørelsen. Men vi er positive til endringene og at det skal bygges opp noe nytt, og tror at tilbudet vil bli betydelig bedre enn det har vært. Vi tror det er fullt mulig å bygge opp god kvalitet i Nevroklinikken, sier Hansen.

Pasientforeningen var heller ikke kjent med ledelsens opprinnelige forslag om å plassere ansvaret for kjønnskorrigerende behandling på avdeling for Nevrohabilitering, som arbeider med psykisk utviklingshemmede, epilepsi og autisme. Både avdelingsledelsen og de ansatte på Nevrohabiliteringen gikk sterkt imot forslaget, og viste til manglende kompetanse på fagfeltet.

Jeg håper nå at tillitsvalgte på sykehuset ser viktigheten av at det nå bli ro rundt denne sårbare pasientgruppen Tone Maria Hansen, leder i Harry Benjamin ressurssenter

– Når det skal bygges kompetanse må noen ha interesse for å arbeide med denne pasientgruppen for at vi skal få kompetanse, kommenterer Hansen om forslaget som ble lagt bort.

Håper på rask gjenoppbygging
NBTS voksen har foreløpig ingen medisinskfaglig leder, noe Hansen påpeker ikke er ideelt.
– Vi håper vi får en god ny leder som kan ivareta både det faglige og sikre godt arbeidsmiljø. Jeg er informert om at flere av de som allerede arbeider med voksne pasienter vil bli med videre. Det er viktig for å raskt bygge opp kompetansen. Vi ser at det fortsatt er utfordringer, og i en oppbyggingsfase vil ikke alt være som vi ønsker. Men vi tror det vil medføre bedre kvalitet på sikt. Jeg håper nå at tillitsvalgte på sykehuset ser viktigheten av at det nå bli ro rundt denne sårbare pasientgruppen, slik at vi kan få bygget videre på den kompetanse som allerede finnes og styrke behandlingen, sier Hansen. 

Les også: Leger bekymret for uforsvarlig tilbud for transseksuelle

– Ikke akseptabelt
– Hvordan opplever dere det nasjonale behandlingstilbudet til personer med transseksualisme per i dag?

– Det skal ikke underslås at det i en lengre periode har vært store utfordringer. Det har med at stadig flere blir henvist til NBTS, og urolighetene på psykosomatiskavdeling som har medført sykemeldinger. Det går selvfølgelig utover pasientene og det er ikke akseptabelt. Derfor er vi nå positive til de endringer med NBTS-barn og NBTS-voksne, som forhåpentligvis vil medføre at pasientene blir godt ivaretatt og at behandlinger blir forutsigbar med tilfredsstillende ventelister, sier Hansen.

Powered by Labrador CMS