Trening like effektivt som antidepressiva

Pasienter med hjertesykdom som også er deprimerte, kan få helbredet symptomene på depresjon like mye med trening som med medikamenter.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

En studie nylig publisert i Journal of the American College of Cardiology fant at hjertesyke pasienter med symptomer på depresjon har like stor effekt av trening som av antidepressiva. 
Gruppen med pasienter som tok en selektiv serotoninreopptakshemmer (SSRI) - sertralin -, og pasienter som trente i 90 minutter per uke hadde en signifikant bedring av depresjonssymptomer, sammenlignet med pasientene som fikk placebo. 
- Oppmuntrende resultater
Professor i indremedisin, Torbjørn Omland, er overlege ved kardiologisk avdeling ved Akershus universitetssykehus. Han sier flere studier tidligere har vist en sammenheng mellom hjerteinfarkt, kronisk hjertesvikt og depresjon.

– Det som er nytt ved denne studien er at trening og et aerobt fysisk treningsprogram synes å være like effektivt som SSRI for å redusere symptomene på depresjon hos hjertepasienter. Det er oppmuntrende resultater som viser at  trening har gunstige effekter utover å påvirke vanlige risikofaktorer, sier Omland til Dagens Medisin.
– Dette er lovende funn som bør etterprøves i større studier . Denne studien var for liten til å kunne si om trening reduserer faren for nye hjerteinfarkt hos hjertesyke med depresjon; Den viser kun at depresjonssymptomene ble mindre, sier han.
-Bør minnes om sammenheng
– Hvordan er kunnskapen om sammenhengen mellom depresjon og hjertesykdom blant norske klinikere? 
– Selv om denne sammenhengen har vært påvist tidligere, tror jeg mange klinikere bør minnes om at mange hjertesyke har økt fare for å utvikle depresjon og nedstemthet og at disse pasientene har økt risiko og kan kreve spesiell oppfølging, sier Omland.
 
40 prosent har depresjonsymptomer
De 101 deltakerne i studien ble rekruttert fra en større studie som omfattet 2300 personer med hjertesykdom som enten fikk vanlig behandling eller trente.
Denne studien fant at treningen ga moderat reduksjon av symptomer på depresjon.
Av de 101 fikk 37 veiledet fysisk trening tre ganger i uken i totalt 90 minutter, 40 fikk sertralin og 24 fikk placebo over en periode på fire måneder. 
Ifølge forfatterne av studien har 40 prosent av pasienter med hjertesykdom symptomer på depresjon. Depresjon i seg selv har dessuten vært satt i sammenheng med høyrere risiko for ytterligere hjertesykdom. 

Les mer: Exercise and Pharmacological Treatment of Depressive Symptoms in Patients With Coronary Heart Disease
Tidligere studier har konkludert ulikt når det gjelder hvorvidt antidepressiva eller andre etablerte behandlingsformer letter depresjon hos hjertesyke.
Liten studie
 Forskerne viser i sin artikkel til at studien er gjort i et relativt lite utvalg og at dette kan ha begrenset muligheten til å oppdage behandlingseffekter. I tillegg er det en mulighet for at deltakerne som ikke var interessert i å trene eller ta antidepressiva ikke ville meldt seg til å delta i studien. 
Deltakerne i studien var i følge forskerne høyt utdannet, noe som også bidrar til å forklare den høye etterlevelsen som ble observert i studien, foreslår forskerne.

Legemiddelfirmaet Pfizer har levert medisinen og placebopillene til studien men forskerne sier i følge Reuters at selskapet ikke har vært involvert ytterligere under studien.

Torbjørn Omland opplyser at han løpet av de siste fem år mottatt forskningsstøtte og/eller honorarer fra Abbott Laboratories, AstraZeneca, Otsuka, Roche, Sanofi-aventis og Siemens Healthcare.

Powered by Labrador CMS