KORTSIKTIG LØSNING: – Jeg mener dette er en god midlertidig løsning, men kanskje ikke den beste på lang sikt, sier Line Nyborg, fungerende stedlig leder for NBTS voksen.  Foto: Målfrid Bordvik
KORTSIKTIG LØSNING: – Jeg mener dette er en god midlertidig løsning, men kanskje ikke den beste på lang sikt, sier Line Nyborg, fungerende stedlig leder for NBTS voksen. Foto: Målfrid Bordvik

Strid rundt behandlingstilbud for transseksuelle

Ledelsen gir Nevrokirurgisk avdeling på Rikshospitalet ansvaret for behandlingen av transseksualisme. Tillitsvalgte reagerer, og fylkeslegen er bekymret for tilbudet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Psykosomatisk avdeling ved Rikshospitalet splittes opp og omorganiseres etter store arbeidsmiljøproblemer, slik Dagens Medisin tidligere har skrevet.

Les også: Leger bekymret for uforsvarlig tilbud for transseksuelle

Avdelingen driver blant annet med diagnostisering og behandling av transseksuelle barn og voksne. Det er det eneste stedet i Norge hvor transpersoner kan få hjelp til å skifte kjønn ved hjelp av hormoner og kirurgi.

Ansvaret for  barna er bestemt overført til Barneklinikken, men det har vært uklart hvem som skal ha ansvaret for de voksne i pasientgruppen.

I forrige uke bestemte ledelsen at Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (NBTS) for voksen midlertidig skal organiseres under nevrokirurgisk avdeling. Birgit Aanderaa, som er foretakstillitsvalgt for Norsk Psykologforening ved OUS, har påpekt at dette er en «pussig» modell ettersom nevrokirurgene ikke har noe med denne pasientgruppen å gjøre.

– Vi ser det som hensiktsmessig per nå. Nevrokirurgisk avdeling er en veldrevet avdeling med godt lederskap og erfaring i å bygge opp. Det vil denne seksjonen nyte godt av, sier Line Nyborg, fungerende avdelingsleder ved Psykosomatisk avdeling.

Uten faglig leder
NBTS voksen blir en egen seksjon under nevrokirurgisk avdeling, og Nyborg blir fungerende stedlig leder. Nyborg har ikke medisinskfaglig bakgrunn, men er utdannet økonom.

– Hvordan skal man bygge opp faglig miljø uten medisinskfaglig ledelse?

Vi har foreløpig inntrykk av at behandlingstjenesten for transseksualisme til barn og unge er tilfredsstillende ivaretatt, mens vi er bekymret for tilbudet til voksne Jan-Petter Odden, fylkeslege

– Faget blir godt ivaretatt av de ansatte som nå flyttes over fra psykosomatisk avdeling. Jeg kan tilrettelegge og sørge for drift. Det er for tidlig å si når en ny leder kommer på plass, sier Nyborg.

Hun sier at ansatte ved nevrokirurgiskavdeling vil fortsette i sitt virke som tidligere, og ikke vil bli en del av behandlerteamet i NBTS.

– Dette er et rent organisatorisk grep for å sikre stabil, god ledelse, sier Nyborg.

– Uklokt
Christian Grimsgaard, overlege og varaforetakstillitsvalgt for Legeforeningen ved Oslo universitetssykehus, mener valget er uklokt.

– Behandlingstjenesten for transseksualisme har vært sterkt skadelidende de siste årene, og det er behov for å bygge opp kompetanse på nytt. Det er vanskelig å se at den beste måten å gjøre det på, er å legge avdelingen inn under det nevrokirurgiske fagfeltet. Det virker uklokt, sier Grimsgaard.

Dagens Medisin er kjent med at ansatte har foreslått andre alternativer, blant annet Olafiaklinikken. Dette er en klinikk med god kunnskap om seksuell helse, som er organisert under Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon ved OUS.

Nyborg påpeker at løsningen med Nevrokirurgisk avdeling, er midlertidig.

– Jeg mener dette er en god midlertidig løsning, men kanskje ikke den beste på lang sikt. Vi har vurdert mange alternativer, og jobber videre med å finne en løsning med sterkere faglig tilknytning, sier Nyborg, som varsler en ny løsning i løpet av få måneder.

Hun opplyser ikke hvilke miljøer som er aktuelle for å ta imot behandlingstjenesten på permanent basis, men sier klinikklederne utreder saken.

– Det viktigste nå er å skape ro rundt NBTS voksen, sier Nyborg.

– Uegnet ledelse
Grimsgaard er kritisk til ledelsens fremgangsmåte i denne saken, og mangelen på medisinskfaglig ledelse.  

– Man må nok hente folk utenfra som har kompetanse på dette fagfeltet for å bygge opp miljøet. Det er uegnet at en økonom leder dette arbeidet, sier Grimsgaard.

– Etter at situasjonen ble så alvorlig på psykosomatisk avdeling har vi bedt om at sykehusets overordnede ledelse må overta ansvaret fordi vi ikke anser at ledelsen ved Nevroklinikken er i stand til å håndtere dette på en god måte. Valgene bærer preg av at de ser på hvilken avdeling innenfor eget område som kan ta denne virksomheten, i stedet for å se på det på et mer overordnet nivå, sier Grimsgaard, som viser til at for eksempel plastikkirurgi er et fagfelt som passer bedre inn enn nevrokirurgi i denne sammenhengen.

Les også: Pasientforeningen er positiv til endringene

Utsatte timer
Fagfolk og tillitsvalgte beskriver at fagmiljøet på NBTS voksen har brutt sammen. Mange har sluttet eller blitt sykemeldt, og nå er det ikke nok kvalifiserte folk til å gjøre jobben.

– Hvilke konsekvenser får dette for pasientene?

– Sykehuset har vurdert behandlingstilbudet som forsvarlig. Det stemmer også at det har vært en høy turn-over og at det er et høyere sykefravær på denne avdelingen sammenlignet med resten av sykehuset, sier Nyborg.

– Noen av pasientene våre har fått utsatt timen sin, det dreier seg ikke om mange, men vi har sett det nødvendig i forhold til at pasienten skal møte riktig kompetanse hos oss. Det aller viktigste for de som kommer hit er at de blir tatt imot på en god måte og får riktig kompetanse i behandleren de møter. Dersom vi ikke kan gi det, må pasienten utsettes. Pasientene som har blitt utsatt har fortløpende fått nye timer. Dog er det et fåtall, fem til ti pasienter, som fortsatt venter på tilbakemelding, sier Nyborg.

NBTS voksen hadde i fjor i underkant av 2000 konsultasjoner, hvorav i underkant 200 var nyhenviste pasienter.

Fylkeslegen: Bekymret for voksentilbud
Ledelsen og tillitsvalgte var nylig i møte med fylkeslegen.

– Vi påpekte at vi ikke anså denne løsningen som egnet. Nå blir det opp til Fylkeslegen og Arbeidstilsynet å eventuelt foreta seg noe, sier Grimsgaard. 

–  Vi har foreløpig inntrykk av at behandlingstjenesten for transseksualisme til barn og unge er tilfredsstillende ivaretatt, mens vi er bekymret for tilbudet til voksne. Vi avventer imidlertid vår konklusjon om forsvarlig tjeneste til OUS har levert en detaljert rapport om kapasitet og kompetanse. Denne rapporten har OUS lovet å levere snarlig, sier Jan-Petter Odden, fylkeslege i Oslo og Akershus, til Dagens Medisin.

Klinikkledelsen sier de arbeider for å sikre et godt arbeidsmiljø og god pasientbehandling.

– Det vil ta noe tid å finne formen videre, men vi regner med å være i en god posisjon over sommeren for å ivareta både ansatte og pasienter, sier Nyborg.                                                                                               

Powered by Labrador CMS