ALVORLIG SVIKT: For over 20 år siden forbyttet St. Olavs hospital et befruktet egg under en assistert befruktning. Forbyttingen skal ha skjedd på grunn av en menneskelig feil.

Foto:

St. Olavs hospital forvekslet embryo under assistert befruktning

Menneskelig svikt oppgis som årsak til at St. Olavs hospital forvekslet et embryo under en assistert befruktning på 90-tallet. Feilen ble oppdaget i 2018.

Publisert

Forbyttingen ble først oppdaget da en person kontaktet sykehuset, skriver både Aftenposten , Adresseavisen og TV 2.

«Ved tester ble det avklart at mor og far ikke er genetisk mor og far, og at det måtte ha skjedd en forbytting av embryo under behandling på slutten av 1990-tallet», heter det i en redegjørelse fra sykehuset etter at Helsetilsynet ba om en forklaring.

Helsetilsynet kontaktet sykehuset 4. januar etter at Aftenposten tok kontakt med dem angående saken. Tilsynet ba om en redegjørelse med svarfrist 17. januar, men allerede torsdag kveld forelå altså svaret.

«Saken har avdekket en alvorlig svikt i sykehusets behandling med assistert befruktning», skriver St. Olav i redegjørelsen, og viser samtidig til at hendelsen ligger langt tilbake i tid. og at rutinene nå er endret.

I redegjørelsen slår sykehuset fast at risikoen for forbytting av kjønnsceller med dagens kunnskapsgrunnlag, prosedyrer og teknisk system med elektronisk merking, vurderes svært lav

Sykehusets etikkomité konkluderer med at årsaken høyst sannsynlig er forbundet med menneskelig svikt ved mangelfull ID-kontroll før innsetting.

St. Olavs hospital ønsker ikke å kommentere saken utover redegjørelsen som er sendt til Helsetilsynet.

Ifølge Aftenposten tok vedkommende ny kontakt med sykehuset i 2020 og ba sykehuset om å finne de biologiske foreldrene, noe sykehuset lyktes med.

Powered by Labrador CMS