UTVIKLET I BERGEN: Bjarne Hansen og Gerd Kvale ved Kronstad distriktspsykiatriske senter (DPS) har utviklet firedagersformat for OCD-behandling, her fotografert mens de ga opplæring til psykologer i Oslo i fjor. Nå er de i USA og jakter samarbeidspartnere. Arkivfoto: Anette Andresen Foto:

Norsk ekspressbehandling mot angst inspirerer i USA

Suksessmetode fra Bergen er omtalt i New York Times.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Professor Gerd Kvale og psykolog Bjarne Hansen i Helse Bergen har utviklet et konsentrert format for behandling av Obsessive Compulsive Disorder (OCD), tidligere omtalt i Dagens Medisin.

Behandlingen går ut på at pasientene i løpet av fire sammenhengende dager skal gjennom behandlingen som skal gjøre dem fri fra tvangslidelsen. Sammen med terapeuten oppsøker man det han eller hun frykter mest.

Omtalt i New York Times
Denne uken er forskerne i USA, hvor de blant annet møter representanter fra Harvard University for å inngå et mulig samarbeid om spredning av firedagers-behandlingen.

– Det er stor pågang fra ulike fagmiljøer i USA som ønsker å ta firedagers- behandlingen i bruk, og når vi nå skal spre den, vil vi sikre at dette gjøres uten at innhold og kvalitet forringes, sier Gerd Kvale, som leder OCD-teamet og den nyopprettede Klinikk for 4-dagers behandling i Helse Bergen.

Samtidig som de norske forskerne er i USA, ble det publisert en artikkel i New York Times som beskriver utbredelsen av flere intensive behandlingsopplegg mot angst og andre psykiske lidelser i den amerikanske helsetjenesten. Her kommer det frem at inspirasjonen er hentet fra Norge.

OMTALT: «Several researchers in the United States point to the work of scientists in Norway, led by Gerd Kvale and Bjarne Hansen, as the source of much of the American surge in excitement around intensive, concentrated treatment», heter i artikkelen i New York Times.

«Flere forskere i USA peker på arbeidet til de norske forskerne Gerd Kvale og Bjarne Hansen, som kilden til mye av den amerikanske bølgen og interessen for intensive, konsentrerte behandlingsformat», heter det i artikkelen.

70 prosent kvitt lidelsen
– Vi synes dette er fantastisk gledelig. Det er ikke så ofte norsk psykiatri eksporterer til USA, sier Kvale.

I Norge har over 700 pasienter blitt behandlet med metoden og fagfolkene fra Bergen har inngått avtale med mer enn 30 klinikker i Norge som tilbyr behandlingen. Kvale forteller at behandlingen kan vise til svært gode resultater.

– 90 prosent kan vente relevant og signifikant bedring etter de fire dagene, og fire år senere er nesten 70 prosent kvitt lidelsen. Den er svært etterspurt av pasienter så vel som behandlere, og det er praktisk talt ikke frafall, sier Kvale.

Sjekker kvaliteten
Forskerne har arrangert dugnad for å kutte ventelistene for angstbehandling i Oslo-området, og har mottatt 20 millioner kroner i støtte for å forske på firedagsformat-behandling av andre lidelser.

– Vi fortsetter å bygge nettverk for opplæring og sikre at behandlingsprosedyrer blir fulgt. Klinikkene som starter med behandlingen får veiledning og tilbakemelding, slik at vi er trygge på at kvaliteten opprettholdes, sier Bjarne Hansen.

– Innovativt
Professor Throstur Björgvinsson ved MacLean Hospital og Harvard Medical School i USA har allerede inngått forskningssamarbeid med Kvale og Hansen, og sier han også er interessert i å inngå samarbeid om spredning av firedagers-formatet.

– Det de har gjort i Norge er svært innovativt, og har potensiale til å endre måten som vi tilbyr behandling, ikke bare for OCD, men for de største gruppene med pasienter som har angstlidelser.  Det er allerede gjennomført en studie som viser at behandlingen lar seg overføre til en annen kultur. Andelen pasienter som blir helt friske er oppsiktsvekkende, skriver Björgvinsson i en e-post til Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS