BER OM NY VURDERING: Cathrine Lofthus ønsker at OUS belyser hva det vil innebære å legge et nytt regionsykehus til Ullevål. Foto: Helse Sør-Øst
BER OM NY VURDERING: Cathrine Lofthus ønsker at OUS belyser hva det vil innebære å legge et nytt regionsykehus til Ullevål. Foto: Helse Sør-Øst

Går for Gaustad-alternativet, men vil ha en plan B

Administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst mener at man må gå videre med planen om å bygge ut Gaustad, men anbefaler sitt styre å be om ytterligere belysning av Ullevål-alternativet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Torsdag om en uke møtes styret i Helse Sør-Øst for å ta opp utviklingen i OUS-utbyggingen. Det har tidligere vært opphetet debatt om planene om å forlate Ullevål til fordel for et nytt storsykehus på Gaustad, med lokalsykehus på Aker. Spesielt har tillitsvalgte på Ullevål vært kritiske til at ikke fortsatt drift på Ullevål har blitt utredet nærmere. Etter å ha vært behandlet i styret til Oslo universitetssykehus (OUS), skal nå saken til behandling i Helse Sør-Øst-styret.

Sender saker i retur til OUS
Dette er administrerende direktør Cathrine Lofthus sine anbefalinger til sitt styre:

  • OUS bes om å belyse Ullevål som alternativ lokalisering til Gaustad
  • OUS bes om ytterligere å belyse hvordan traume- og akuttmedisin, fødselshjelp, nyfødtintensiv og kreft skal fordeles og driftes på Aker og Gaustad
  • Styret understreker at utbyggingen på Aker og Gaustad skal skje parallelt. Lofthus slår fast at Aker og Gaustad må utvikles parallelt, og understreker et stort behov for å avlaste Ahus.
  • Direktøren anbefaler å sende lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet nå for ikke å miste verdifull tid.

Holder døra på gløtt for Ullevål
Da saken var oppe i OUS-styret stemte de ansatte mot å gå videre med prosjektet uten å ha vurdert Ullevål som alternativ til Gaustad. Dette ble nedstemt av OUS-styret. Administrerende direktør i Helse Sør-Øst mener at man nå må komme videre i planleggingen av nye OUS, men åpner samtidig for å lytte til de ansattes bekymringer knyttet til risiko.

«Ikke tidligere utredet»
Direktør Cathrine Lofthus gir styret i Helse Sør-Øst mange grunner til at Ullevål bør forlates:

  • Mye av bygningsmassen på Ullevål er i svært dårlig stand og bygningene har flersengsrom uten bad eller toalett.
  • Målet om å samle små fagmiljøer for å sikre kvalitet og effektivitet i pasientbehandlingen og oppnå gevinster ved dette.
  • Rikshospitalet har dobbelt så mye god bygningsmasse som Ullevål. Noe som betyr at det ville innebære betydelig mer ny bygningsmasse om man skal legge regionssykehuset til Ullevål.

Til tross for at hun lister opp grunner til å velge Gaustad, åpner Lofthus likevel for en vurdering av Ullevål.

«Det er mulig å samle regionsfunksjonene og et visst volum av lokalsykehusfunksjoner på Ullevål. Dette alternativet er ikke tidligere utredet og det kan være viktig å få dette belyst», skriver Lofthus i sin anbefaling.

Vil få belyst beredskapsplan for traume, føde og kreft
Direktøren er heller ikke fullt ut fornøyd med vurderingene som er gjort knyttet til planene for traume- og akuttmedisin, føde og kreft.

Ansatte har også vært kritiske til modellen for traume- og akuttmedisin som det legges opp til i den nye planen. Administrerende direktør ber om at den planlagte modellen vurderes opp mot erfaringer i andre land.

Må avklare fordeling av fødsler
Direktøren ønsker også nærmere vurderinger av fødselshjelp og nyfødtintensiv. Det legges til grunn en fortsatt todeling av fødslene ved OUS, men administrerende direktør ønsker en fornyet vurdering av fordelingen av fødsler mellom Aker og Gaustad.

Ifølge planen skal Aker ha en nyfødtintensivenhet med rundt 20 senger, men at det vil være Gaustad som primært håndterer premature fødsler og svangerskap hvor det er påvist fosteravvik eller hvor mor eller barn har tilstander som kan kreve rask intensiv eller kirurgisk behandling. 

Powered by Labrador CMS