TENKER NYTT: Overlege Jan Erik Nordrehaug (fra høyre), avdelingssykepleier Marit Salte, fungerende administrerende direktør Inger Cathrine Bryne på sykkel, direktør for Medisinsk divisjon Svein Skeie og sjef for kardiologisk avdeling Vernon V. S. Bonarjee Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger

Brystsmerteenhet skal redusere ventetid

Stavanger universitetssjukehus har opprettet en egen avdeling for personer som har brystsmerter. Målet er å raskere avklare om pasienten har hjertesykdom.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

I forrige uke åpnet den nye brystsmerteenheten ved Stavanger universitetssjukehus. Den er lokalisert under kardiologisk avdeling. 

Pasienter som kommer til sykehuset med brystsmerter uten nye EKG-forandringer vil ligge på den nye enheten til overvåking. Dersom blodprøver ikke tyder på hjerteinfarkt, skal pasienten ta en sykkeltest. Om testen ikke viser noe unormalt, får pasienten reise hjem.  

Redusert ventetid
– Ventetiden mellom hjerte-CT, blodprøver og videre undersøkelser vil nå være redusert, men pasientene får samme gode kvalitet på utredning og behandling, sier sjef for kardiologisk avdeling Vernon V. S. Bonarjee til Helse Stavangers nettside

Han forklarer til Dagens Medisin hva som er annerledes ved brystsmerteenheten. 

– Det som skiller denne posten fra andre poster er at blodprøver tas raskere og analyseres raskere. Vi slipper å vente på rutinerunder utført av bioingeniører som analyserer prøvene etter at runden er ferdig. Prøvene tas av sykepleiere på avdelingen og sendes med rørpost rett til analyse. Utstyr til ultralyd og sykkeltest finnes også på enheten. Dette kan gjøres når pasienten er klar og man må ikke vente på ledig time der slike undersøkelser utføres rutinemessig. 

For pasienter som kommer inn med brystsmerter, er den største fordelen ved den nye avdelingen at de skal kunne få en raskere avklaring. Hvis alle testene med tanke på hjerte er normale, kan pasienten utskrives umiddelbart eller henvises til andre instanser hvis behov. 

– Hvis det er sterk mistanke om at smertene kommer fra hjertet, vil ansvarlig overlege vurdere behov for andre undersøkelser som for eksempel CT. 

Utgjør stor pasient-andel
Pasienter med brystsmerter utgjør en stor andel av pasientene som kommer til kardiologisk avdeling. Bonarjee tror den nye avdelingen vil bedre tilbudet til alle pasienter ved avdelingen. 

– Rask avklaring og utskrivelse av denne gruppen vil føre til bedre kapasitet for andre hjertepasienter og redusert fare for gangpasienter på vanlig kardiologisk post. Pasienter som har vært innom brystsmerteenheten vil alltid være vurdert av kardiolog og vil slippe å komme tilbake til poliklinikk for å ultralyd eller arbeidsbelastning, sier Bonarjee. 

Bemannet med to leger 
Brystsmerteenheten vil være bemannet av en overlege og en lege i spesialisering på dagtid på ukedager. Mulighet til ultralyd og arbeidsbelastning utenom dette på hverdager og i helgene er avhengig av kapasiteten til vakthavende kardiolog.

Powered by Labrador CMS