Advarer mot for høyt belegg på norske sykehus

Gjennomsnittsbelegget på sykehusene er 8 prosentpoeng over den internasjonalt anbefalte øvre grense for forsvarlighet. Legeforeningen advarer helsemyndighetene.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Legeforeningen har lenge advart mot at Norge har nådd en øvre grense for beleggsprosent i sykehusene. Nå viser en ny tysk studie at høy beleggsprosent kan gi økt dødelighet blant pasientene.
Økt dødelighet
 –  Dagens svært høye beleggsprosent fører til redusert kvalitet og pleie, og utgjør en fare for pasientsikkerheten, uttaler Legeforeningen i et nytt policydokument, og viser til studien, som har tatt for seg opplysninger om 82 000 pasienter:
Den fant at en beleggsprosent over 92,5 prosent øker forsinkelser i pasientforløp, økt forekomst av sykehusinfeksjoner, økt dødelighet blant pasienter og økt sykdom blant ansatte.
- Planlegger med forhøyet dødelighet
I Norge ligger beleggsprosenten på 93 prosent -  åtte prosentpoeng over den anbefalte internasjonale grensen for forsvarlighet.
Legeforeningens president, Hege Gjessing viser i en kommentar i Tidsskriftet til eksempler på avdelinger som i lange perioder av gangen har over 100 prosent belegg.
 – Verre er det at avdelinger planlegges med et normalbelegg på 93 prosent. I følge den forskningen som presenteres i artikkelen planlegger man da med forhøyet dødelighet, skriver Gjessing.
Vil ha tak på 85 prosent
Legeforeningen mener norske myndigheter og helseforetak må innføre et forsvarlighetstak i Norge på 85 prosent belegg i ordinær drift.
– Norge har nådd en øvre grense for tøffe sykehuseffektiviseringer over drift. Legeforeningen har påpekt betydelig potensiale for helseforetakene ved å kutte administrative dobbeltfunksjoner og tilrettelegge for stedlig, pasientnær ledelse. Vi støtter nødvendig avbyråkratisering i offentlig sektor der det er til hinder for effektiv og god pasientbehandling. Men ytterligere reduksjoner i sengekapasitet er feil vei å gå. Det svekker produktiviteten og går i ytterste konsekvens utover pasientsikkerheten, skriver Legeforeningen.
 –  Systematisk høy beleggsprosent fører til redusert kvalitet i behandling og pleie. Det gir forsinkelser i pasientforløp, opphopning av pasienter i akuttmottak, økt sykdom blant ansatte, økt forekomst av sykehusinfeksjoner, og økt dødelighet.
Høie holder sykehustale
Onsdag holder helseminister Bent Høie årets sykehustale i forbindelse med det felles foretaksmøtet for de fire helseregionene.

Powered by Labrador CMS