KREVENDE: Sykehuset har betydelige kapasitetsutfordringer, skriver St. Olavs hospital i en pressemelding. Foto: Illustrasjonsfoto: Guro Kulset Merakerås

KREVENDE: Sykehuset har betydelige kapasitetsutfordringer, skriver St. Olavs hospital i en pressemelding.

Foto: Illustrasjonsfoto: Guro Kulset Merakerås

St. Olavs hospital må utsette operasjoner

St. Olavs hospital i Trondheim er i gul beredskap blant annet på grunn av høy tilstrømming av pasienter. Også andre sykehus hever beredskapen. 

Publisert

Hevingen av beredskap skjer også på grunn av et høyt antall utskrivingsklare pasienter, skriver Adresseavisen.

Sykehuset har betydelige kapasitetsutfordringer, står det i en pressemelding.

Utsetter planlagte operasjoner

– Dette er en svært krevende situasjon ved inngangen til sommerferien. Når vi ikke får skrevet ut ferdigbehandlede pasienter, medfører det at sengepostene er fulle, og akutt syke pasienter som kommer til akuttmottaket, blir værende der for lenge, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.

– Vi er dessverre nødt til å utsette planlagte operasjoner og innleggelser som, etter en medisinsk faglig vurdering, kan vente. Dette er en fortvilet situasjon for pasienter som blir berørt, sier hun videre.

De som omfattes av dette, vil få beskjed, opplyser sykehuset.

Sykehuset har for tiden mellom 20 og 30 koronapasienter innlagt og tar i tillegg hånd om pasienter fra Ukraina.

SUS i grønn beredskap

Ogs å Sørlandet sykehus hever beredskapen. 

– Det er svært høyt belegg, vanskelige plassforhold og endringer i smittesituasjonen som er blant årsakene til at sykehuset går i grønn beredskap tirsdag 21. juni 2022, opplyser Stavanger universitetssjukehus (SUS) i en pressemelding.

SUS skriver i pressemeldingen at det ses en økning i antall pasienter med covid-19 som har behov for sykehusinnleggelse, og for pasienter som blir innlagt med luftveissymptomer kan det være nødvendig med testing og isolering.

– Besøkende med luftveissymptomer bes ikke besøke innlagte pasienter, skriver sykehuset.

«Svært utfordrende bemanningssituasjon»

På bakgrunn av en svært utfordrende bemanningssituasjon gikk også Nordlandssykehuset over i grønn beredskap fra 21. juni.

Det er kombinasjon av oppstart ferieavvikling, ubesatte stillinger og høyt belegg som gjør at Nordlandssykehuset har store utfordringer knyttet til tilstrekkelig bemanning gjennom sommeren. Utfordringen er særlig knyttet til sengeposter i Bodø og Vesterålen og laboratoriet i Vesterålen.
 
Nordlandssykehuset vil ta ny kontakt for dialog med de kommunene som har størst utfordring med å ta hjem utskrivningsklare pasienter. Dette vil være ett av flere tiltak for å opprettholde kapasitet til å ta imot øyeblikkelig hjelp-pasienter gjennom sommeren, skriver sykehuset på sine nettsider.

«Vi følger situasjonen nøye, og ser på ulike tiltak for å bedre situasjonen. Pasienter som har time skal møte opp som vanlig. Akutte innleggelser og behandling som ikke kan vente, går som normalt», forsikres det.

 
 
Powered by Labrador CMS