MÅLRETTET: Menn er forskjellige og har behov for målrettede tjenester. Vi må sikre at helsetjenestene er tilgjengelige og tilpasset alle menn, uavhengig av bakgrunn, skriver kronikkforfatterne. Foto: Improvisor/Shutterstock

Skjegg og selvmord - et livsviktig puslespill

Skal vi lykkes med likestillingen må vi se det større bildet. Mannsutvalget fikk mange viktige brikker på plass, men vi i Norsk Sykepleierforbund etterlyser de siste brikkene for å fullføre hele puslespillet.

Publisert
Lill Sverresdatter Larsen

I midten av april i år leverte Mannsutvalget sin rapport med 35 tiltak. Det offentlig utnevnte utvalget fikk i 2022 oppdrag om å utrede gutter og menns likestillingsutfordringer gjennom livsløpet. Menn er blant annet overrepresentert i selvmordsstatistikker, de faller av i utdanningsløp, og de mangler tilrettelagte psykososiale tilbud.

Blant de foreslåtte tiltakene er etableringen av et eget mannshelseutvalg, utredning av et nasjonalt screeningprogram for prostatakreft, økt tilgjengelighet av helsetjenester for gutter og menn, og satsing på seksuell helse.

Videre inkluderer tiltakene å styrke innsatsen for å forhindre selvmord, forbedre tilbudene innen psykisk helsevern og rusbehandling, og etablering av flere møteplasser for gutter og menn.

Vi som sykepleiere er glade for at det tas grep fra regjeringens side for å sikre personsentrert oppfølging av hele befolkningen. Samtidig så er ikke puslespillet helt ferdig.

Ine Myren

Brikkene som nesten er på plass

Det er positivt at Mannsutvalget anerkjenner selvmordsforebygging som et viktig område. Men her er det med artisten Gabrielle sin tekst “handling foran ord” som gjelder.

Handlingsplanen for forebygging av selvmord må oppdateres og forlenges utover 2025. Den må også inneholde flere konkrete tiltak for å sikre at innsatsen er tilpasset målgruppen menn. Menn har i lang tid toppen selvmordsstatistikken, og 71 prosent av selvmordene i fjor var menn ifølge ferske tall fra FHI.

Mange av dagens tjenester er ikke gode nok, spesielt når det gjelder tidlig intervensjon og forebyggende tiltak. Særlig bør lavterskeltilbud innen psykisk helse og rus bli mer tilgjengelige og tilpasset gutter og menn.

Utvalget anbefaler å styrke tilbudene i psykisk helsevern, rusbehandling og fengsler. Dette er gode intensjoner, men kun om de følges opp med ressurser.

Innen psykisk helse, rus og avhengighet forteller våre medlemmer derimot om budsjettkutt, nedbygging av tilbud, og mangel på samhandling mellom ulike nivåer av omsorg. Dette gjelder både for sykehus og for kommunale tiltak innen psykisk helse og rus.

Somatisk helse har generelt forrang foran psykisk helse og rus i den norske helsetjenesten, og denne behandlingsdiskrimineringen må helseminister Vestre ta tak i.

Brikken med bart og rullator

Espen Gade Rolland Foto: Kristin Henriksen, NSF

Sykepleiere er den største gruppen helsepersonell, og vi møter folka der de bor. Vi er til stede i folks liv gjennom hele livsløpet. Vi er med andre ord der menn er gjennom alle livsfaser. Nå ser vi at flere og flere eldre menn har rus- og/eller psykisk helse utfordringer.

Vi møter Ola som har begynt å drikke for mye etter at kona gikk bort, og nå har brukket lårhalsen. VI treffer Per som er ensom og opplever livssituasjonen som håpløs. Vi ser Ali som ikke skjønner hvem han skal kontakte for å få hjelpen han har trenger, og hvor dørstokkmila blir for høy.

Vi vet at hjelp med rus- og psykiske helseutfordringer gir helsegevinst gjennom hele livsløpet, også i eldre år. Derfor er det nødvendig å inkludere tiltak spesifikt rettet mot eldre menn.

Mangler mangfoldsbrikken

Menn er forskjellige og har behov for målrettede tjenester. Vi må sikre at helsetjenestene er tilgjengelige og tilpasset alle menn, uavhengig av bakgrunn. Her mangler rapporten et viktig fokus på etnisitet, seksuell identitet og kulturelle forskjeller.

Et kulturelt perspektiv er avgjørende for å nå ut til alle grupper og sikre at ingen blir utelatt. Her vil vi i Norsk Sykepleierforbund med vår mangfoldskompetanse gjerne bidra.

Ram inn bildet

Mannsutvalgets viktige forslag om et eget utvalg for menns helse, bør inkludere sykepleieekspertise. Det vil gi nødvendig forankring i tjenestene, og tiltak som er tilpasset menns behov. Slik kan vi sikre riktige tiltak som treffer hele befolkningen.

Utvalgets rapport legger virkelig på plass mange viktige biter i puslespillet. Fremover vil tiltakene kreve politisk vilje, økonomiske ressurser og en forpliktelse å prioritere hele befolkningens helse. Vi står ved et veiskille når det gjelder menns helse.

Vi må velge en fremtid der hele befolkningens helse blir likeverdig prioritert. Målet er et helsetilbud for alle, hvor en uavhengig av kjønn, får hjelp til å leve lykkelige, sunne og meningsfulle liv.

Vidar Lønn-Arnesen sang på starten av 1990-tallet: “Ett puslespill, ett puslespill. Det kan du pusle med når du vil”. Men vi trenger at politikerne pusler ferdig sporenstreks, slik at vi sammen kan sørge for at helsetjenestene forholder seg til hele bildet.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS