–  Vi ser at de mener det er noen feil tall. Hvis det er det, så må vi få korrigert dette, sier styreleder ved Oslo universitetssykehus, Gunnar Bovim (t.v). her sammen med administrerende direktør Bjørn Erikstein. Bildet er tatt ved et tidligere styremøte.  Foto: Vidar Sandnes
– Vi ser at de mener det er noen feil tall. Hvis det er det, så må vi få korrigert dette, sier styreleder ved Oslo universitetssykehus, Gunnar Bovim (t.v). her sammen med administrerende direktør Bjørn Erikstein. Bildet er tatt ved et tidligere styremøte. Foto: Vidar Sandnes

Skal se på tall i OUS-utredning etter kritikk

– Oslo universitetssykehus har lagt frem feil tall, mener Eilif Holte og Rolf Kåresen.

Publisert

Rolf Kåresen, tidligere sjeflege ved OUS, og sivilingeniør Eilifo Holte, som av Dagens Næringsliv omtales som en nestor innen kvalitetssikring av store bygg, mener OUS har lag fram feil tallgrunnlag når de har sammenlignet de to alternativene for nytt sykehus i Oslo.

Som kjent er det planlagt et stort sykehus i Oslo, på Gaustad der Rikshopitalet holder til, eller på Ullevål sykehus. Aker sykehus skal være ett stort lokalsykehus.

I et brev til styret, sendt fra Holte og Kåresen til styret tirsdag kveld, gjør de oppmerksom på flere forhold de mener styret må vite om når de skal behandle sak om byggeprosjektet på styremøtet onsdag kveld. Møtet er i sin helhet viet sykehusbyggingen.

De mener at alternativet Gaustad i etappe 1 blir dyrere enn forespeilet i tidligere saksfremlegg, og skriver følgende til styret:

–  Oslo universitetssykehus har lagt fram feil tallgrunnlag i sammenligningen mellom de to alternativene Aker/Gaustad og Aker/Ullevål. Det er i saksfremlegget anført at kostnaden for etappe 1 på Aker/Gaustad er 32,6 milliarder kroner. Det korrekte beløpet som fremgår av fremlegget til sak 38/2019 er 18,390 og 18,971 milliarder for henholdsvis Gaustad og Aker. Korrekt beløp for etappe 1 utgjør samlet 37,361milliarder. Differansen til beløpet som er lagt til grunn i sammenligningen er 4,761 milliarder.

Holte og Kåresen påpeker blant annet også at kostnader for rehabilitering av de eksisterende bygningene på Gaustad ikke er tatt med i beregningene, og viser til at Ullevål-alternativet vil bestå av nye eller ny-rehabiliterte bygg.
De peker også på et vedtak fattet i 2015, da OUS-styret vedtok at OUS skulle utrede både samling Gaustad kombinert med lokalsykehus, og en delt løsning Ullevål/Gaustad kombinert med lokalsykehus.

–  Sykehusets ledelse valgte å ikke utrede det sistnevnte alternativet. Begrunnelsen som ble framført for å unnlate å etterleve styrets vedtak var at et befolkningsunderlag bestående av seks bydeler var for lite til å kombinere en delt løsning med et utskilt lokalsykehus. Som kjent legges nå et opptaksområde bestående av ni bydeler til grunn i planleggingen. Dette endrer Ullevåltomtens potensial i vesentlig grad, skriver de.
Holte er arbeidende styreleder i Holte AS.

Styreleder: – Skal se på tallene

–  Jeg har nå bedt om at administrasjonen ser på disse tallene og diskrepansen som Kåresen og Holte påpeker, sier styreleder i Oslo universitetssykehus, Gunnar Bovim, til Dagens Medisin.

– Det er vanskelig for oss i styret nå å si hva som er rett og galt. Men det er viktig for oss at vi har et vedtaksgrunnlag som er solid og godt.

– Er vedtaksgrunnlaget solid og godt nå, slik du ser det?

–  Vi ser at de mener det er noen feil tall. Hvis det er det, så må vi få korrigert dette. Mitt inntrykk er at det er gjort et solid utredningsarbeid og jeg har tillit til at det er gjort på riktige premisser, sier Bovim.

OUS-utbyggingen

  • Det er planlagt et nytt stort sykehus i Oslo, der en del av planen er at det på Aker blir et eget lokalsykehus.
  • Tillitsvalgte ønsker i stedet for et sykehus på Gaustad, å bygge ytterligere på Ullevål.

I mars vedtok Helse Sør Øst at Ullevål som alternativ lokalisering til Gaustad, skulle belyses.

Den 20. juni skal utbyggingen behandles på nytt i Helse Sør-Øst

Powered by Labrador CMS