Anbefaler at apekopper defineres som allmennfarlig smittsom sykdom

Anbefalingen kommer fra FHI og Helsedirektoratet. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt et forslag ut på høring. HOD har også gitt klarsignal til FHI for å bruke koppervaksiner fra beredskapslageret til vaksinasjon av apekopper.

Publisert

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler at Helse- og omsorgsdepartementet klassifiserer apekopper som en allmennfarlig smittsom sykdom.

– Hovedårsaken til at vi gir denne anbefalingen, er at det vil sikre pasienter med apekopper viktige rettigheter så som gratis konsultasjon, testing og behandling, sier assisterende direktør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI).

På bakgrunn av anbefalingen har Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) fredag sendt ut et forslag på høring om å endre forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer, slik at apekopper klassifiseres som en allmennfarlig smittsom sykdom, opplyser departementet fredag.

Forslaget bygger på helsefaglige og smittevernfaglige anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Det er opp til departementet å ta den endelige beslutningen.

Kort høringsfrist

Departementet har satt en forkortet høringsfristen på to uker. Årsaken er at en ordinær høringsfrist på tre måneder høyst sannsynlig vil få negativ betydning for utbruddshåndteringen.

Hittil har 63 personer fått påvist apekopper i Norge, ifølge tall fra FHI.

– I Norge har antallet smittetilfeller blitt høyere i sommer. Målet er å stoppe utbruddet og forebygge at apekopper etablerer seg i Norge, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i en pressemelding.

Tidligere i år valgte Sverige å definere apekopper som en allmennfarlig smittsom sykdom, mens Danmark så langt ikke har valgt å gjøre det. Verdens helseorganisasjon klassifiserte 23. juli 2022 epidemien med apekopper som en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse.

Kan ta i bruk beredskapslager til vaksinasjon av apekopper

FHI fikk fredag klarsignal fra Helse- og omsorgsdepartementet for å bruke koppervaksiner fra beredskapslageret til vaksinasjon av apekopper.

Det vil skje i påvente av nye vaksiner mot apekopper, opplyser FHI.

– Folkehelseinstituttet starter dermed med praktiske forberedelser av dette, med sikte på å kunne distribuere vaksiner mot apekopper, fra mandag 8 august. Da vil også øvrig praktisk informasjon til kommuner og øvrige målgrupper følge, kommer det fram i pressemeldingen.

Les også: Poliosmitte oppdaget i New York

Kan bli nødvendig med isolasjon

Apekopper er en virussykdom som smitter via hud, slimhinner og luftveier. De fleste blir friske uten behandling i løpet av noen uker, men i enkelte tilfeller ser man et mer alvorlig sykdomsbilde.

– En av hovedutfordringene er at isolasjonsbehovet er omfattende ved apekopper. Opp mot 3–4 uker i isolasjon kan være nødvendig for å unngå videre smitte til andre, sier Nakstad.

Smitte skjer vanligvis ved nær fysisk kontakt med en smittet, men kan også skje ved felles bruk av håndklær og lignende. Fysiske barrierer, slik som kondomer, vil ikke gi en fullgod smittereduserende effekt som ved andre kjønnssykdommer.

Dersom apekopper blir klassifisert som allmennfarlig smittsom sykdom, vil pasienter som mistenker smitte få en plikt til å oppsøke lege.

Aktuelt: Pridok-gründerne «lånte opp til pipa». Nå har omsetningen femdoblet seg

Powered by Labrador CMS