JUSTERER: Regjeringen lover at den skal inflasjonsjustere lånene til helseforetakene for å dekke ekstrakostnader ved pågående byggeprosjekter, som nye Drammen sykehus.

Regjeringen oppjusterer sykehuslån i revidert nasjonalbudsjett

En unormalt høy prisvekst gjør det tungt for helseforetak å fullføre byggeprosjekter. Regjeringen vil justere sykehusenes lån i revidert nasjonalbudsjettet.

Publisert

I forrige uke ba helseforetaket i Stavanger regjeringen om å inflasjonsjustere lånene slik at pågående prosjekter der og andre steder kan fullføres – uten at det går på bekostning av tilbudet til pasientene.

Nå bekrefter statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet overfor Altinget at sykehusenes lån vil bli prisjustert. I tillegg til driftsbevilgninger vil oppdaterte anslag for pris- og lønnsveksten i 2023 også omfatte investeringsposter.

Powered by Labrador CMS