VIL UNNGÅ TVANG: Målet for behandling ved psykisk helsevern Lovisenberg sykehus i Oslo er minst mulig tvangsbruk. Derfor er ikke beltesenger med på lasset når de nå flytter i nytt bygg.  Foto: Per Corneliussen
VIL UNNGÅ TVANG: Målet for behandling ved psykisk helsevern Lovisenberg sykehus i Oslo er minst mulig tvangsbruk. Derfor er ikke beltesenger med på lasset når de nå flytter i nytt bygg. Foto: Per Corneliussen

Samler psykisk helsevern i nytt bygg– uten beltesenger

Lovisenberg sykehus samler sine avdelinger innen psykisk helsevern under samme tak.

Publisert

OSLO/LOVISENBERG (Dagens Medisin): Onsdag var det offisiell åpning av nybygget for psykisk helsevern ved Lovisenberg Diakonale sykehus i Oslo.
Nå er alle sykehusets døgnplasser for psykisk helse under samme tak. Fram til nå har denne virksomheten vært drevet på flere ulike adresser i Oslo, i til dels nedslitte lokaler.

 Samlokaliseringen i det til sammen 18.000 m2 store bygget på Lovisenbergområdet er også nære de somatiske enhetene på sykehuset, noe helseminister Bent Høie trakk fram under åpningen. I tillegg trakk han frem sykehusets satsing på behandling uten bruk av tvang:
– Tvang må alltid være siste utvei; Tvang må bare være veien vi velger når andre, og alle andre, veier er prøvd og viser seg å være stengt, Derfor må vi gjøre det vanskeligere å bruke tvang og derfor må det gjøres lettere å la det være, sa han.

 – Men det er ikke nok. Skal vi få ned bruken av tvang må vi også møte pasientene som hele mennesker. Her på Lovisenberg har de tenkt og jobbet slik ganske lenge. Og nå viser det seg i bygningene, og man har samlet fysisk og psykisk helse på samme sted.

Det nye bygget, som ble åpnet av kronprinsesse Mette-Marit, er særlig utformet for å redusere bruken av tvang. Beltesenger til tvangsbruk er ikke tatt med på flyttelasset. I det nye bygget ligger tvangsbeltene innelåst i et skap ved medisinrommet.

Powered by Labrador CMS