STARTSKUDD: – Sammen skal vi gjøre noe helt nytt. Vi lager historie, sa professor Gerd Kvale da hun ønsket velkommen til OCD-dugnaden. Til høyre i bildet er psykolog Bjarne Hansen. Foto: Anette Andresen Foto: Anette Andresen

Kutter ventelister på dugnad

På to uker skal terapeuter fra hele landet avvikle ventelistene for angstbehandling ved OUS. Samtidig får 50 terapeuter opplæring i en ny metode som kan kurere tvangstanker på bare fire dager.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

GAUSTAD, OSLO: – Jeg vet ikke hva som er den beste nyheten. At vi skal kutte ventelistene ved OUS eller at vi lærer opp terapeuter fra hele landet i firedagersformatet, sier psykolog Bjarne Hansen.

Sammen med Gerd Kvale, leder av OCD-teamet i Helse Bergen, har han utviklet et intensivt behandlingsopplegg for behandling av Obsessive Compulsive Disorder (OCD). Hittil har over 400 pasienter fått behandling med firedagersformatet, og 70 prosent av dem er helt friske tre måneder senere.

Les også: Angstbehandling spres til utlandet

Nå er psykologene på plass på Gaustad ved Oslo Universitetssykehus (OUS) for å bistå kolleger som selv ikke har kapasitet til å behandle alle pasientene som trenger hjelp. Med seg har de 50 terapeuter fra 19 OCD-team som har takket ja til å jobbe på dugnad for OUS, samtidig som de utvikler egen kompetanse. Dette er den første av i alt to slike dugnader denne våren.

Firedoblet venteliste
På tre år er antall pasienter med tvangstanker som står på venteliste for behandling blitt firedoblet ved Norges største sykehus. Nå står om lag 100 ferdig utredede pasienter på venteliste for behandling, mange av dem er unge og flere har ventet i ett år. Flere av dem har slitt med invalidiserende tvangstanker i årevis og fungerer dårlig både på jobb og på hjemmebane.

Fakta om tvangslidelse

* De som er rammet av tvangslidelser (OCD), er plaget av tilbakevendende ubehagelige tanker og/eller tvangstanker.*Blant de vanligste tankene er redsel for å bli smittet eller smitte andre med en farlig sykdom, at det kan oppstå brann eller ulykker, eller at man kan komme til å skade noen man er glad i.* For å dempe ubehaget med tvangstanker utføres ofte tvangshandlinger, for eksempel overdreven vasking eller sjekking av dører, eller handlinger knyttet til overdreven orden, symmetri og gjentakelse.* Angstlidelser rammer cirka 15–20 % av nordmenn i løpet av livet og er en av de vanligste årsakene til at unge blir uføretrygdede.Kilde: tvangslidelse.no

– OCD-teamet vårt behandlet dobbelt så mange i fjor som året før uten ressursøkning, men vi ser at innsøkningen er firedoblet. Det har nok sammenheng med at dette har vært en skjult lidelse. Nå vet folk at det er hjelp å få og derfor kommer de, sier enhetsleder Unn Beate Kristensen ved Angst- og tvangslidelsespoliklinikken på OUS.

Med tradisjonell angstbehandling får pasienten ett til to møter med psykolog i uken, fordelt over tre måneder. Men psykologene i Bergen har kunnet vise til bedre resultater når behandlingen konsentreres over fire dager; Flere blir friske, nesten ingen dropper ut og metoden er mindre ressurskrevende. I Bergen har de nå ingen venteliste for OCD.  

I løpet av de fire behandlingsdagene oppsøker pasienten, sammen med terapeuten, det hun frykter mest. For en som frykter smitte kan det for eksempel være å ta på dørhåndtak.

– Pasienter med smittetvang ved at det ikke er farlig, og er ofte skamfulle over det. De forsøker å styre ubehaget med vasking. Vi må hjelpe dem å takle de vonde følelsene for å bryte mønsteret. I stedet for å grue seg og mislykkes i periodene mellom behandling, får pasientene raske og varige lærings- og mestringsopplevelser, sier professor Gerd Kvale.

OUS starter opp nytt tilbud
Eksponeringsterapien krever grundig opplæring, og skjer etter «mester-svenn»-metoden. Under dugnaden deles derfor terapeutene inn i åtte grupper med minst to erfarne terapeuter på hver gruppe.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

DUGNAD: 50 terapeuter læres opp i firedagersformatet av rundt 20 erfarne behandlere. På to uker skal de behandle 100 pasienter. Foto: Anette Andresen

– Vi kjente godt til firedagersformatet, og så at de hadde fått til noe unikt i Bergen som vi også ønsket å ta i bruk, sier Kristensen om bakgrunnen for at OUS ba om hjelp fra psykologene i Bergen i fjor høst. Allerede dagen etter møtet leverte Kvale tilbudet om «nasjonal dugnad» etter å ha mobilisert ekspertise på fagfeltet fra hele landet.

– Vi så at vi kunne hjelpe OUS med å avvikle ventelistene, samtidig som det var en ypperlig mulighet til å lære opp OCD-team til å ta i bruk firedagersformatet, sier Kvale.

Avtalen gikk ut på at OUS skulle betale reise og opphold for de tilreisende psykologene, mens «hjemme-helseforetaket» dekker lønnen den uken de er i Oslo. Dette har aldri blitt gjort før og OUS ble utfordret til å «tenke utenfor boksen» for å stille med de nødvendige midlene. Tre måneder senere kom klarsignalet fra ledelsen.

– Det har vært en krevende prosess, men nå er vi på rett vei. Når dugnaden er over blir firedagersformatet vårt primærtilbud. Vi håper dette vil gjøre at vi i større grad klarer å møte venteliste-utfordringen fremover, selv om vi ikke har kontroll på innsøkningen, sier Kristensen.

– Betyr uendelig mye
Hun forteller at tilbudet ble svært godt mottatt av pasientene som fikk anledning til å bli behandlet på dugnaden. Ingen har takket nei.

– Vi hadde ikke tid til å sende brev til pasientene, men ringte rundt for å fortelle at nå hadde vi endelig et tilbud til dem. Flere ble målløse, og andre viste en enorm glede. Samme dag som de fikk beskjeden kom to pasienter på kontoret for utredning, sier Kristensen.

Arne Strand, som leder Norsk OCD forening, Ananke, roser både Helse Bergen og OUS for dugnaden.

– Dette vil bety uendelig mye for pasientene som har satt livet på vent i ett år med all smerte, frustrasjon og aggresjon det fører med seg. Jeg håper dette får ringvirkninger ved at andre sykehus, som også sliter med ventelister, gjør noe lignende, sier han.

Powered by Labrador CMS