For dårlig oppfølging etter selvmordsforsøk og overdose

Flertallet av landets kommuner har ikke rutiner for oppfølging av personer etter selvmordsforsøk eller overdose. – Alvorlig, mener Helsedirektoratet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Det fremgår av en rapport Sintef har utarbeidet for Helsedirektoratet.

Omtrent fire av ti kommuner rapporterte at det er etablert rutiner for at sykehuset varsler kommunen når pasienter utskrives etter å ha vært innlagt for selvmordsforsøk, eller ved mistanke om selvmordsforsøk.

Og bare fire av ti kommuner svarer at de har etablert rutiner internt i kommunen for oppfølging etter selvmordsforsøk.

Håper tas grep
Ifølge rapporten er det kun to av ti kommuner som melder at de har etablert rutiner for oppfølging etter overdose.

– Det er alvorlig at kun i underkant av halvparten av landets kommuner har etablert rutiner for oppfølging og at enda færre kommuner har rutiner for oppfølging etter overdose. Dette håper vi kommunene og spesialisthelsetjenesten tar tak i, uttaler avdelingsdirektør Anette Mjelde i Helsedirektoratet.

Geografiske forskjeller
I de store kommunene er rutinene generelt i større grad på plass enn i små kommuner.

Kommunene i Østfold helseforetaksområde og Vestre Viken‐området har oftest rutiner for varsling fra spesialisthelsetjenesten til kommunen.

På spørsmål om interne rutiner for oppfølging etter selvmordsforsøk ligger Akershus, Oslo og Buskerud best an blant fylkene, men bare Oslo skilte seg systematisk fra referansekategorien.

Også når det gjaldt rutiner for oppfølging etter overdose, skilte de større kommunene med over 20.000 innbyggere seg signifikant positivt fra referansekategorien, men her var det ingen systematiske forskjeller mellom fylkene eller helseforetakene, ifølge rapporten.

Powered by Labrador CMS