WHO og generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus tar til orde for en global opprustning av den psykiske helsehjelpen.

Foto: WHO / Pierre Albouy

WHO tar til orde for global satsing på psykisk helse

Det trengs betydelig bedring av den psykiske helsehjelpen på globalt plan, sier Verdens helseorganisasjon (WHO).

Publisert

Organisasjonen viser til en skarp oppgang i psykiske problemer på verdensbasis siden koronapandemien brøt ut i 2020 i det som er dens største rapport om verdens psykiske helse siden årtusenskiftet.

I løpet av pandemiens første år var det en økning på 25 prosent i depresjon og angst, skriver WHO i en pressemelding.

Nesten en milliard mennesker, rundt én av åtte på verdensbasis, hadde psykiske problemer i 2019. Blant dem var 14 prosent av verdens tenåringer.

Selvmord sto for mer enn 1 prosent av verdens dødsfall, og 58 prosent av dem skjedde før fylte 50 år. Folk med alvorlige psykiske lidelser dør mellom ti og tjue år tidligere enn resten av befolkningen, advares det i rapporten.

Ulik tilgang

– Selv før pandemien hadde kun en liten andel av folk som trengte det, tilgang til effektiv, rimelig og god psykisk helsehjelp. For eksempel får 71 prosent av dem som lider av psykose på verdensbasis ikke psykisk helsehjelp, skriver WHO.

Noen av de vanligste årsakene til psykiske lidelser er overgrep i barndommen og mobbing, går det fram i rapporten. Tiltak som styrkede sosialtjenester, støtte til familier som sliter og målrettede læringsprogrammer i skolen, trekkes fram som mulige løsninger.

Sosial og økonomisk ulikhet, krig, klimakrisen og helseproblemer, slik som en pandemi, blir alle listet opp som risikofaktorer for psykiske lidelser.

Tedros: Invester i psykisk helse

– Alles liv involverer noen med en psykisk lidelse. God psykisk helse fører til god fysisk helse, og denne nye rapporten er et godt argument for endring, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.
– Investeringer i psykisk helse er en investering i et bedre liv og en bedre framtid for alle, sier han videre.

uvakt@ntb.no

Powered by Labrador CMS