FYLLER INN: Den elektroniske versjonen av PRISM består av spørsmål som intervjuer legger inn svar på. Foto: Getty Images

Ny oppdatering av verktøy for utredning av ROP-lidelser

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse lanserer en ny norsk versjon av diagnoseverktøyet PRISM.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Diagnoseverktøyet PRISM brukes innen spesialisthelsetjenesten, for å utrede pasienter med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser).

– Utredning av rusmiddelproblemer og psykiske problemer kan være krevende, men er viktig for å tilpasse oppfølging og behandling, sier prosjektleder Tore Willy Lie i Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NK-ROP).

– Det kan for eksempel være naturlig å behandle en angstlidelse med en kombinasjon av eksponeringstrening og kognitiv terapi, men hvis pasienten samtidig har et høyt forbruk av alkohol og bruker benzodiazepiner, kan det være bedre å jobbe med å redusere rusbruken, med forventning om at angsten da vil avta. Det er også viktig å sørge for at man skiller ut medisinske tilstander og ikke behandler disse som psykiske lidelser.

Grundig verktøy

Den nasjonale kompetansetjenesten har nå oppdatert diagnoseverktøyet PRISM i tråd med den norske DSM-5-versjonen som kom i mai. Verktøyet er utviklet ved Columbia University i USA og er et semistrukturert diagnostisk intervju utviklet spesielt for å skille symptomer som skyldes rus og abstinens fra symptomer som er knyttet til psykisk lidelse.

PRISM er ett av fire diagnoseverktøy som anbefales i Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinje for utredning og behandling av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse.

– PRISM er nok det grundigste og mest systematiske diagnostiske intervjuet vi har på norsk. Det kan være tidkrevende å bruke verktøyet, men det kan være nødvendig for å få gjort en god differensialdiagnostisk vurdering av personer med kompliserte og sammensatte lidelser, sier Lie.

Brukere av forrige versjon av PRISM vil fint kunne manøvrere den nye PRISM-5-versjonen, tror Lie.

– Fra forrige versjon er det gjort noen endringer i diagnosekriterier og noen språklige endringer, men brukere av den forrige versjonen vil kjenne igjen oppsett og innhold.

Powered by Labrador CMS