NY SIKKERHETSPSYKIATRI: Daværende helse- og omsorgsminister Ingrid Kjerkol markerte i oktober 2023 byggestart for Ny sikkerhetspsykiatri på Ila.

Antall plasser i psykisk helsevern er halvert – nå trengs det milliarder

På 20 år har antallet døgnplasser i psykisk helsevern blitt halvert. Nå er det nødvendig med flere plasser og et tilbud for dem som skrives ut fra sykehus.

Publisert Sist oppdatert

Det viser en ny rapport, skriver Altinget.

– Vi trenger ikke like mange senger som i gamle dager, men vi trenger noen flere senger, sier nestleder i Norsk psykiatrisk forening og professor ved NTNU, Solveig Klæbo Reitan.

– På samme måte som vi trenger intensivplasser i somatikken, trenger vi plasser i sikkerhetspsykiatrien, sier hun.

I 2002 var det 120 plasser i psykisk helsevern per 100.000 innbyggere, i 2021 var det bare 60 plasser. Dette har ført til et dårligere tilbud for de pasientene som har de mest alvorlige psykiske lidelsene, ifølge en rapport de regionale helseforetakene har utarbeidet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

– Alle kan under gitte omstendigheter havne i sikkerhetspsykiatrien, og alle skal i utgangspunktet ut i samfunnet igjen. Problemet nå er at vi får ikke de som er dømt til tvungent psykisk helsevern, videre i systemet, sier Klæbo Reitan.

De siste årene har det også vært en sterk økning i antall tiltalte i straffesaker som dømmes til tvungent psykisk helsevern, skriver Altinget.

Powered by Labrador CMS