Stefan Hjørleifsson vil rette oppmerksomheten mot kjerneverdier innen allmennmedisinen. Foto: Anne Grete Storvik

Vil gi legene mot og ryggrad

– Leger, medier og pasienter må minne hverandre på at livet er et usikkert prosjekt.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Det er meldingen fra Stefan Hjørleifsson, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, og allmennlege.

«Mot og ryggrad»
– Fordi, det er ikke alltid nok å vite om de kloke beslutningene, vi gjør ikke alltid det rette vi vet vi burde, og det gjelder selv om vi har hørt om overdiagnostikk og overbehandling. Det kreves mot og ryggrad i tillegg, sier han.

Legen er ikke en rekvisisjonsautomat Stefan Hjørleifsson

Dagens Medisin møtte Hjørleifsson da han holdt en workshop for allmennleger under konferansen Preventing Overdiagnosis 2018 i København nå i høst. Målet med workshopene han og kollegene holder, er å rette oppmerksomheten mot kjerneverdier innen allmennmedisinen. Meningen er å gi leger mot til å tørre å gjøre mindre av det som man vet ikke gir effekt for pasientene.

– Hvordan inspirerer man til slikt mot?

– Én måte er å gjøre leger kjent med ideene som fins i litteraturen. Hvis man kjenner til dette så skjønner man også hvorfor det er så viktig å stå imot. Et norsk eksempel er en klassisk artikkel av Per Fugelli der det står at tillit en som bygges opp når lege og pasient kjenner hverandre, er allmennmedisinens «god particle» som kan forebygge medisinsk overaktivitet.

– Så gjennom å lese denne artikkelen, for eksempel, så skjønner man hvor viktig tillit er, og så tør man som lege å satse mer på å bygge tillit mellom pasient og lege - i stedet for å ta alle mulige prøver.

– Allmennpraktikerens rolle er å skille mellom det som krever skikkelig utredning og behandling, og der vi sier at «dette er ubehagelig for deg, men ikke noe som helsevesenet kan fikse og jeg tror ikke du får det bedre av at vi utreder dette».  Det er en kjerneoppgave for allmennlege å skille mellom disse, sier han.

Kjerneverdier
– Hva med legers frykt for å gjøre feil?

– Det henger sammen med at vi - leger, medier og pasientene - må minne hverandre på at livet er et usikkert prosjekt. At hvis man prøver å unngå alle slike situasjoner, så skader man mer enn man hjelper. Det er forferdelig ubehagelig når det skjer feil. Jeg er redd for det hver eneste dag på klinikken. Men frykten for å gjøre for lite, fører til at vi gjør for mye.

– Så å finne frem kjerneverdiene, hva vi står for og hva folk skal få når de er hos legen – og at legen ikke er en rekvisisjonsautomat. Det må vi minne hverandre om, konstaterer Hjørleifsson, som holdt workshopen sammen med professor Linn Getz ved NTNU og allmennlegen Iona Heath fra England.

Powered by Labrador CMS