SPRIKENDE ERFARINGER: Pasienter opplever KAD-tilbudet som trygt, mens fastlegene opplever stor grad av usikkerhet, ifølge studien fra Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen.
 Foto: Sykehuset Østfold
SPRIKENDE ERFARINGER: Pasienter opplever KAD-tilbudet som trygt, mens fastlegene opplever stor grad av usikkerhet, ifølge studien fra Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen. Foto: Sykehuset Østfold

Fastleger er usikre på KAD-tilbudet

Fastleger føler seg ikke trygge på at kommunale akutte døgnavdelinger er et trygt alternativ til sykehusinnleggelse, ifølge ny studie.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Det kommer frem i doktoravhandlingen til Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen, som er anestesisykepleier ved Sykehuset Østfold. I avhandlingen har Leonardsen og medarbeiderne undersøkt både pasienters og fastlegers syn på kommunale akutte døgnavdelinger (KAD).

KAD-avdelinger ble i fjor obligatorisk i alle kommuner, og er ment som et alternativ til sykehusinnleggelse for pasienter som ikke har behov for spesialisthelsetjenester. Forskerne fant et sprik i hvordan pasienter og fastleger oppfatter tilbudet.

Pasientene er fornøyd
– Pasientene er veldig fornøyd og beskriver akuttilbudet i kommunene som hjemmekoselig, trygt og med kompetent personale. De innser at tilbudet har diagnostiske begrensninger, men synes ikke det truer opplevelsen av sikkerhet og kvalitet. Fastlegene, som skal velge å sende pasientene dit i stedet for på sykehuset, føler seg imidlertid mer usikre på om tilbudet er trygt og bra nok, sier Leonardsen til Dagens Medisin.

Hun intervjuet 23 fastleger i Østfold som alle har benyttet seg av KAD.

– De bruker det, men gjør det under tvil. De opplever press fra pårørende og pasienter som ønsker å legges inn på KAD, samt fra politisk hold som ønsker at ordningen skal være en suksess. Også KAD-avdelingene presser på for å bli brukt. Siden sykehusene er fulle har de press på seg til å velge andre alternativer, sier Leonardsen.

KAD i stedet for hjem
KAD er ment som et alternativ til sykehusinnleggelse, men forskningen til Leonardsen viser at den også fungerer på en annen måte.

– Over halvparten av fastlegene sa at de hadde lagt inn pasienter som de ellers hadde sendt hjem, sier forskeren.

Fastlegene forteller at de synes det er vanskelig å vurdere om pasienten er frisk nok til å legges inn i kommunen, særlig grunnet mangel på utredningsmuligheter.

– De har kort tid til å vurdere pasienten og til å bestemme seg for hvor de skal sende ham eller henne videre. Budskapet fra studien er at de kommunale akutte døgnplassene kan være et godt alternativ til sykehusinnleggelse for pasienter i en stabil tilstand, men at det er viktig å ta hensyn til fastlegenes tanker om tilbudet ved opprettelse av slike avdelinger, sier Leonardsen.

Powered by Labrador CMS