AVVISER: Helseminister Bent Høie (H) avviser kritikken mot «Pasientens helsetjeneste». Foto: Per Corneliussen

Bent Høie forsvarer pasientens helsetjeneste

Helseministeren avviser kritikken om at pasientens helsetjeneste bidrar til å forsterke fastlegekrisen.  

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

I helgen gikk tidligere fastlege og nå overlege ved Sykehuset i Vestfold, Heidi Cecilie Villmones i et debattinnlegg i Dagens Medisin til frontalangrep på helseministerens store mål om å skape "Pasientens helsetjeneste".

Jeg er grunnleggende uenig den underliggende tonen i debattinnlegget, nemlig at pasientene er kravstore og alltid skal velge fra øverste hylle Bent Høie, helseminister

Hun mener «merkevaren» til Høie bidrar til å forsterke fastlegekrisen og etterlyser en bred debatt om pasientrettigheter og prioriteringer.

Helseministeren mener kritikken er skivebom.

– Jeg er grunnleggende uenig den underliggende tonen i debattinnlegget, nemlig at pasientene er kravstore og alltid skal velge fra øverste hylle, sier helseministeren.

Skivebom
Bent Høie mener kritikken er skivebom.
– For det første så er "Pasientens helsetjeneste ingen merkevare". Det er en overordnet visjon om en helsetjeneste som har som utgangspunkt å utløse det som er pasientens egne ressurser. Pasientens skal involveres i alle beslutninger om seg selv, sier Høie til Dagens Medisin.

Han påpeker at ulike studier viser at når pasientene involveres i beslutninger og vurderinger av behandling så lander man oftere på mer moderate løsninger enn hvis pasienten ikke tas med.

UNDERSTREKER: President Marit Hermansen i Den norske legeforening understreker at foreningen har en bred tilnærming til fastlegekrisen. Foto: Målfrid Bordvik

– Så er jeg selvfølgelig enig i at fastlegene må få støtte til de vanskelige prioriteringsutfordringene de daglig står i, sier Høie.

Og han legger til:

– Dette er jo grunnen til at jeg har opprettet et eget prioriteringsutvalg for primærhelsetjenesten hvor også fastlegene er med, sier Høie.

 – Er forventningene til hva fastlegene skal gjøre for befolkningen for høye?

– Jeg tror det er stor variasjon, og det kan tenkes at noen har for høye forventninger. Det er som sagt derfor viktig at fastlegene får støtte for sine prioriteringer. Jeg vil nå se hva prioriteringsutvalget kommer med, sier Høie.

Legeforeningen nyanserer budskapet
– Stiller Legeforeningen seg bak påstanden om at Bent Høies merkevare bidrar til å forsterke fastlegekrisen?

– Jeg er glad vi har en helseminister som har et tydelig pasientperspektiv, men Villmones tar i sin kronikk opp noen viktige og gode perspektiver. Mange har stilt lignende spørsmål som henne, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen til Dagens Medisin.

Hun understreker at man aldri må tro noe annet enn at helsetjenesten handler om pasientene, og at pasienten er det aller viktigste.

– Problemet oppstår når pasientene gis rettigheter uten at det følger med nødvendige ressurser til helsetjenesten. Dette gapet påvirker selvsagt  fastlegenes hverdag, og utfordrer deres daglige prioriteringer. Det må politikerne vise forståelse for, sier Hermansen.

– Hvordan da?

– Når fastlegen med sin kjennskap til pasientens totale livssituasjon og medisinske problemstillinger kommer frem tiol en beslutning, er det viktig at fastlegen har ryggdekning hos myndighetene, understreker legepresidenten.

Hermansen er som Villmones bekymret for at stadig nye oppgaver overføres til fastlegene uten at det følger ressurser med.

– Det er viktig med en grundig prioriteringsdebatt, men vi må også snakke om ressurser, sier Hermansen.

Hun mener en viktig grunn til den alvorlige situasjonen man står i for fastlegeordningen nå bunner i gapet mellom oppgaver og tilgjengelige ressurser. 

– Politikerne må gjøre det de kan for å tette dette gapet, sier Hermansen.

Bred tilnærming
– Villmones mener Legeforeningens fremsatte løsning på fastlegekrisen – med forpliktende økonomisk løft – er kortsiktig og lite gjennomtenkt. Hva er din kommentar?

– Jeg tror hun her sikter til debatten som har gått i sommer etter brudd i forhandlingene mellom staten og Legeforeningen i fastlegeoppgjøret. Det handler om penger, det er helt riktig. Men Legeforeningen har ut over det en bred tilnærming til hvordan fastlegekrisen bør løses, sier Hermansen.

Powered by Labrador CMS