BESØKTE UiS: Politikerne fikk demonstrert gjenoppliving etter hjertestans ved sykepleielaboratoriet ved UiS. Fra venstre leder av Stortingets helse- og omsorgskomite Olaug Bollestad (KrF), tidligere stortingsrepresentant Iselin Nybø (V), stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H), barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP), helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), Stavangers ordfører Christine Sagen Helgø (H).  Foto: UiS, Marie von Krogh
BESØKTE UiS: Politikerne fikk demonstrert gjenoppliving etter hjertestans ved sykepleielaboratoriet ved UiS. Fra venstre leder av Stortingets helse- og omsorgskomite Olaug Bollestad (KrF), tidligere stortingsrepresentant Iselin Nybø (V), stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H), barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP), helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), Stavangers ordfører Christine Sagen Helgø (H). Foto: UiS, Marie von Krogh

Undersøkelseskommisjon legges til Stavanger

Den nye kommisjonen som skal undersøke alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten, plasseres i Stavanger.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Det kunngjorde helseminister Bent Høie under et besøk på Universitetet i Stavanger mandag. Den nye statlige virksomheten skal etableres i 2018, og kommisjonen skal bestå av 20 heltidsansatte. Regjeringen har i statsbudsjett foreslått 20 millioner kroner til etablering og drift det første året.

Målet er å lære av alvorlige hendelser og forebygge fremtidig svikt i helsetjenesten.

Stort fagmiljø
– En uavhengig undersøkelseskommisjonen vil gjøre helse- og omsorgstjenesten enda bedre og tryggere for pasientene. Jeg er glad for at kommisjon skal plasseres i Stavanger. Her er det gode muligheter for å rekruttere og samarbeide med fagpersoner som har spisskompetanse innenfor dette fagfeltet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

– Stavanger har et stort akuttsykehus med et robust fagmiljø og de fleste funksjoner og spesialiteter. Universitetet har et verdensledende forskningsmiljø på pasientsikkerhet. Dette vil være viktige samarbeidspartnere. Jeg tror også kommisjonen kan hente lærdom fra oljebransjen. Petroleumstilsynet er lokalisert i Stavanger, og har flere likhetstrekk med undersøkelseskommisjonen både når det gjelder arbeidsform og kompetanse, sier Høie.    

Kommisjonen skal ikke ta stilling til strafferettslig skyld eller komme med sanksjoner. 

– Fordi en undersøkelseskommisjon ikke har som mål å vurdere skyld og ansvar, kan den også bli møtt med større åpenhet. Dette kan bidra til at saken blir bedre opplyst, sier Bent Høie.

Motstand mot opprettelsen
Etableringen av en slik kommisjon var ett av punktene i regjeringsplattformen mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF fra 2013. Forslaget møtte imidlertid massiv motstand da det var ute på høring i 2016.

Alle sykehus, kommuner og fylkesmenn som leverte høringssvar, var kritiske. Også Helsedirektoratet var imot opprettelsen av en slik kommisjon, men regjeringen valgte likevel å holde fast på planene.

Powered by Labrador CMS