OUS finner lederne som ikke er til stede

Av sju somatiske klinikker som hittil er kartlagt ved OUS er det funnet 74 enheter som har en leder som ikke er stedlig.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Administrerende direktør ved Oslo Universitetssykehus (OUS) Bjørn Erikstein, varslet i november en gjennomgang av alle avdelingene ved sykehuset som har drift på flere steder.
Varierende grad av tilstedeværelse
Kartleggingen er nå i gang:
Så langt viser den blant annet at av sju somatiske klinikker som hittil er kartlagt, er det funnet 74 enheter som har en leder som ikke er stedlig.
Disse 74 enhetene, eller seksjonene, har til felles at leder ikke har sin faste arbeidsplass akkurat der - og at det er varierende grad av leders tilstedeværelse, oppklarer kommunikasjonsrådgiver ved OUS, Knut Albert Solem, til Dagens Medisin.
 
Bakgrunnen for kartleggingen er at OUS –fusjonen har ført til at stedlig ledelse i stor grad er fjernet.
Mangelen på ledere som er fysisk til stede har fått sterk kritikk fra de ansatte ved sykehuset.
Det er i neste ukes styremøte at Erikstein skal legge frem rapporten om hvordan det går med kartleggingen.
Den viser også at av totalt 68 avdelinger er det 29 avdelinger som driver på kun én lokalisasjon.
Det er 39 avdelinger som har drift på to eller flere lokalisasjoner.
Oppmerksomheten i kartleggingen er rettet mot grunnlaget for lokal ledelse. Derfor er fokuset i kartleggingen på det laveste organisasjonsnivået i en gitt avdeling som har virksomhet på to eller flere steder:
– Det vil si seksjoner og enheter der seksjons- eller enhetsleder har medarbeidere på ulike geografiske lokalisasjoner og uten at det forekommer formelle organisasjonsenheter og formelle linjeledere på de enkelte lokalisasjoner, heter det i Eriksteins orientering til styret.

  • Forekomsten er størst i Klinikk for diagnostikk og intervensjon og i Kreft-, kirurgi og transplantasjonsklinikken med henholdsvis 22 og 21 organisasjonsenheter.
  • Klinikk for kirurgi og nevrofag og Kvinne- og barneklinikken følger deretter med henholdsvis 13 og 12 organisasjonsenheter.
  • I Hjerte-, lunge- og karklinikken og Akuttklinikken er det tre organisasjonsenheter, mens det er ingen i Medisinsk klinikk.

Behov for ledelse
En oversikt som tillitsvalgte ved OUS utarbeidet for Dagens Medisin for ett år siden, viste at kun 18 av 59 kartlagte somatiske avdelinger hadde stedlig ledelse: Syv av ti avdelinger hadde en leder som helt eller delvis ikke er til stede.
På Spekters sykehuskonferanse nylig, understreket helseminister Jonas Gahrs Støre behovet for en klarerere stedlig ledelse.
–  De som jobber i førstelinjen, må oppleve at de har kyndig ledelse innen rekkevidde, sa Støre.
Det er over ett år siden Kontroll- og organisasjonskomiteen krevde at daværende  helse- og omsorgsminister Anne Grete Strøm-Erichsen svarte på hvordan en så stor organisasjonsendring kunne la seg gjennomføres uten stedlig ledelse i foretakene.

Powered by Labrador CMS