Departementsråd Bjørn Inge Larsen åpnet Prioriteringsutvalgets møte og ønsket deltakerne velkommen. Foto: Rune Thorstein
Departementsråd Bjørn Inge Larsen åpnet Prioriteringsutvalgets møte og ønsket deltakerne velkommen. Foto: Rune Thorstein

Lover innvandrer-representant i Prioriteringsutvalget

Helsedepartementet jakter nå en representant for innvandrer-helse, etter å ha fått kritikk for sammensettingen av prioriteringsutvalget.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

OSLO/HELSE-OG OMSORGSDEPARTEMENTET: Det nyutnevnte  prioriteringsutvalget hadde tirsdag sitt første møte.
Utvalget, som skal vurdere hvordan en best skal prioritere i helsesektoren, ble utnevnt av regjeringen tidligere i år.
Lover innvandrer-representant
At det blant de 13 representantene i utvalget ikke er noen som har innvandrerbakgrunn, fikk Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) til å reagere.
–  Det er et uheldig og rart signal at man har valgt ikke å ta inn noen med minoritetsbakgrunn i et så viktig statlig utvalg, uttalte likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik til Aftenposten i forrige uke.
Nå lover HOD og departementsråd Bjørn Inge Larsen at en representant med innvandrerbakgrunn vil være på plass om kort tid.
–    Det blir utnevnt en representant til. Vi er enige i at det ville være fint å få inn dette perspektivet. Det er gjort mange  vurderinger, og det er  viktig med et bredt sammensatt utvalg. Innvandrergrupper er en av mange som var veldig aktuelle. Når dette kom opp tok vi en ny runde på dette, sier Larsen til Dagens Medisin.
- Krevende arbeid
Bjørn Inge Larsen åpnet Prioriteringsutvalgets møte, og sier utvalget vil få et krevende arbeid.
Han sier forståelsen for at man må prioritere i helsetjenesten er blitt større de siste årene.
– For bare få år siden ville jeg sagt at det var vanskelig å få alminnelig aksept for at det må prioriteres i helsetjenesten. Slik  tror jeg ikke det er lengre. Jeg tror det nå er en allminnelig forståelse for at vi prioriterer og at vi gjør det bredt. Hovedprinsippet er at vi prioriterer slik at det blir rettferdig i forhold til pasientenes behov.
Kostbar behandling
Larsen har lang erfaring med prioriteringsarbeid, blant annet som leder av Nasjonalt råd for prioritering, det såkalte Prioriteringsrådet.
 – Det mest krevende da jeg ledet Prioriteringsrådet var spørsmålet om hvordan vi håndterer at nye behandlinger er så kostbare; behandling som kun har begrenset effekt eller effekt bare på en liten andel av pasientene.  Det er krevende å forklare folk, sier han.
 – Realiteten er at helsetjenesten står i slike valg hele tiden. Når folk har en livstruende alvorlig sykdom og det finnes en behandling som i hvertfall kan hjelpe litt, da stilles sprøsmålet om prioritering på en av sine vanskeligste prøver. Det å se på dette spørsmålet blir en av de mest krevende oppgavene til det nye utvalget.
Hvilke helsebehov man skal prioritere har vært diskutert i to Lønning-utvalg. Det siste i 1990.
Kostnad og effekt
Larsen sier det nye utvalget vil forsøke å gi en klarere veiledning på at kostnadene står i forholdet til effekten, enn de to tidligere utvalgene gjorde.
Utvalget vil også komme inn på diskusjonen om en grenseverdi - en  terskelverdi på kvalitetsjusterte leveår (QALY) .
- Må drøfte grenseverdi
Larsen sier han ikke nødvendigvis ønsker seg en slik grenseverdi.
 – Men spørsmålet om vi skal ha det må drøftes. Her må vi ha gode forslag til politikere, og politikerne må delta i å gi veiledning om hvordan vi skal tenke, sier Larsen til Dagens Medisin.
Utvalget ledes av Ole Frithjof Norheim, professor i medisinsk etikk, og skal levere sin innstilling til Helse og omsorgsdepartementet innen september neste år. 
Disse sitter i Prioriteringsutvalget:
•    professor Ole Frithjof Norheim (leder), Bergen
•    stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli, Eidsvoll
•    generalsekretær Bjørnar Allgot, Diabetesforbundet, Oslo
•    fastlege Bente Aschim, Oslo
•    administrerende direktør Stener Kvinnsland, Bergen 
•    stortingsrepresentant Gunn Karin Gjul, Ørland
•    førsteamanuensis Hans Olav Melberg, Oslo
•    professor Reidun Førde, Oslo
•    professor Jan Abel Olsen, Tromsø
•    generalsekretær Tove Gundersen, Rådet for psykisk helse, Oslo
•    spesialrådgiver Øystein Mæland, Oslo
•    førsteamanuensis Alice Kjellevold, Stavanger
•    avdelingsoverlege Atle Moen, Drammen sykehus.

Powered by Labrador CMS