FORUTSETTER: – En forutsetning for at det blir opprettet en studie, er at regional etisk komitee godkjenner studien og at vi får på plass finansiering, sier Lars Vorland, leder av Beslutningsforum. Foto: Lasse Moe

Ja til MS-studie på stamcellebehandling

Mandag vurderte Beslutningsforum autolog stamcelletransplantasjon for MS-pasienter med attakkbasert sykdom.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

OSLO/MAJORSTUA: Beslutningsforum sa i dag nei til å etablere et tilbud for stamcellebehandling, men sa ja til å etablere en studie på stamcellebehandling for pasienter multippel sklerose-pasienter (MS) med aggresiv attakkbasert sykdom.

– Alle pasientene som er aktuelle for stamcellebehandling vil få tilbud om  behandlingen, gjennom en stor studie. Det betyr at alle pasienter som er aktuelle for behandlingen vil få tilbud om stamcelletransplantasjon, sier Lars Vorland, leder av Beslutningsforum til Dagens Medisin.

Ifølge lederen innebærer dette at om lag 25 - 30 pasienter vil få tilbud om behandlingen i Norge årlig.

– Forutsetngen for dette er at vi får på plass finansieringen av studien, og at regional etisk komite (REK) godkjenner det etiske opplegget, forteller Vorland.
– Umulig å konkludere
Som Dagens Medisin tidligere har skrevet, konkluderte Kunnskapssenteret nylig med at mangel på kontrollerte studier for denne behandlingsmetoden gir høy risiko for systematiske skjevheter, og at de mener det ikke er mulig å trekke sikre konklusjoner ut ifra publisert materiale.
Ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen fikk et fåtall pasienter autolog stamcellebehandling i fjor.

Klinikere har etterlyst muligheten

Overlege og leder Lars Bø ved Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose, sa nylig til Dagens Medisin at det er for tidlig å si noe om hvordan det har gått med pasientene som har fått behandlingen.
På spørsmål om hva han tenker om at Beslutningsforum da sa nei til å innføre behandlingen, også forskningsbasert behandling, svarte han:
– Med en alvorlig prognose som sykdommen har, vil vi også ønske å vurdere behandlinger som ikke har den dokumentasjonen som etterlyses i metodevurderingen. Som klinikere vil vi gjerne ha denne muligheten.

Sverige konkluderte annerledes
I Sverige har Socialstyrelsens forslag til retningslinjer for stamcelletransplantasjon konkludert helt annerledes enn den norske metodevurderingen; Socialstyrelsen likestilte behandlingen med flere legemidler

«Helsevesenet skal tilby behandling med fingolimod (Gilenya), alemtuzumab (Lemtrada) eller HSCT (stamcellebehandling) ved aktiv attakkvis MS. Avgjørende for anbefalingen er at tilstanden har svært stor alvorlighetsgrad», heter det i det svenske forslaget.
Saken er redigert og oppdatert 14. mars.

Powered by Labrador CMS