ÅPEN LØNNINGSLISTE: For første gang opplyser legemiddelselskapene, her representert ved LMI-direktør Karita Bekkemellem, hvilke leger og organisasjoner som mottar utbetalinger.  Foto: Per Corneliussen
ÅPEN LØNNINGSLISTE: For første gang opplyser legemiddelselskapene, her representert ved LMI-direktør Karita Bekkemellem, hvilke leger og organisasjoner som mottar utbetalinger. Foto: Per Corneliussen

Industrien utbetalte 140 millioner

For første gang offentliggjør legemiddelselskapene alle verdioverføringer til helsepersonell og helseforetak.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

I månedsskiftet juni/juli offentliggjorde legemiddelselskapene som opererer i Norge oversikter over hvor store utbetalinger de gjorde til norsk helsepersonell og organisasjoner i 2015.

Det er første gang selskapene systematisk offentliggjør denne informasjonen, og kunngjøringene skal etter planen skje årlig heretter.

87 mill. til forskning
Rapportene fra til sammen 40 bedrifter som markedsfører reseptpliktige legemidler i Norge, inneholder informasjon om hvor store pengesummer leger og annet helsepersonell samt sykehus og andre organisasjoner har fått overført i løpet av fjoråret.

Tilsammen overførte legemiddelselskapene 140 millioner kroner, hvorav 87 millioner kroner gikk til forskning og utvikling.

De resterende 53 millionene omfatter blant annet honorarer, reise og opphold i forbindelse med honorerte oppdrag og sponsoravtaler med organisasjoner.

78 millioner fra de fem største
De fem største legemiddelselskapene (målt i omsetning) betalte i fjor totalt 77,7 millioner kroner til helsepersonell og organisasjoner, og står dermed for over halvparten av de samlede overføringene. MSD sto for den største utbetalingen, viser oversikten:

1. Pfizer: 7,8 millioner kroner hvorav 3,7 millioner gikk til forskning og utvikling.

2. Novartis: 9,7 millioner kroner hvorav 5,1 millioner gikk til forskning og utvikling.

3. GSK: 16,7 millioner kroner hvorav 10,9 millioner gikk til forskning og utvikling.

4. MSD: 28,4 millioner kroner hvorav 24,8 millioner gikk til forskning og utvikling.

5. AstraZeneca: 15,1 millioner kroner hvorav 10,1 millioner kroner til forskning og utvikling.

Pfizer: støtter åpenhet
Pfizer, Norges største legemiddelselskap målt i omsetning, utbetalte i 2015 7,8 millioner kroner til helsepersonell og helseorganisasjoner.

– Pfizer har vært en aktiv bidragsyter i EFPIA for å få en praksis om åpenhet på plass, og vi støtter helhjertet offentliggjøring av denne informasjonen. Vi mener at økt åpenhet om forholdet mellom helseindustri og helsevesen kan øke forståelsen for hvordan samarbeid mellom legemiddelselskap og helsevesenet bidrar positivt til bedre pasientbehandling, sier kommunikasjonssjef Joachim Henriksen i Pfizer Norge.

Offentliggjøringen skjer i hele Europa etter en beslutning i sammenslutningen av legemiddelindustriforeninger i Europa (EFPIA). Det er legemiddelbransjen som selv har tatt initiativet til ordningen.

Håper på økt forståelse
Håpet er at åpenheten om samarbeidet mellom leger og industri skal øke tilliten til alle parter.

– Vi håper at åpenhet rundt verdioverføringene fra industrien til helseorganisasjoner og helsepersonell fører til økt forståelse for det viktige samarbeidet som foregår, sier Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI) til Dagens Medisin.

Hun sier samarbeidet og samhandlingen mellom industrien og helsepersonell er viktig både for utvikling og effektiv bruk av nye legemidler, utveksling av informasjon om hvordan nye legemidler passer inn i pasientforløpet og for å forme fremtidens kliniske forskning.

– Dersom industrien skal klare å levere medisiner som oppfyller reelle pasientbehov må vi jobbe sammen med legene, sier Bekkemellem.

Powered by Labrador CMS