Ikke alle fastleger som ønsker å benytte seg av reservasjonsmuligheten vil få mulighet til det, dersom lovskissen til Bent Høie blir stående.  Foto:
Ikke alle fastleger som ønsker å benytte seg av reservasjonsmuligheten vil få mulighet til det, dersom lovskissen til Bent Høie blir stående. Foto:

Høie vil endre loven

Det blir opp til den enkelte kommune å avgjøre om fastleger skal kunne reservere seg mot å henvise til abort.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Helseminister Bent Høie (H) har lagt frem en lovskisse om fastlegers reservasjonsmulighet. Han presiserer at det er snakk om en reservasjonsmulighet, ikke en rett til reservasjon.

- Det er kommunene som bestemmer om de vil inngå avtaler med fastleger som reserverer seg, og de skal vurdere ut fra de lokale forholdene om det er mulig å ivareta pasientene på en god måte, sier Bent Høie i en pressemelding.

Gjelder ikke assistert befruktning
Reservasjonsmuligheten skal omfatte alvorlige samvittighetsspørsmål tilknyttet liv og død. Dette innebærer abort og aktiv dødshjelp dersom Stortinget i fremtiden åpner for dette. Legene vil ikke få mulighet til å nekte å henvise til assistert befruktning.  

Forslaget innebærer at fastlegeforskriften må endres. Ifølge Høie skal saken fremmes i Stortinget neste høst etter en vanlig høringsrunde.

Høie pålegger kommunene å sikre at kvinnene får sine pasientrettigheter oppfylt gjennom en rekke kritertier:

* Pasienter som har fastleger som får reservasjonsmulighet, skal umiddelbart tilskrives og få bytte fastlege straks.

* På Helfos sider der en velger fastlege, skal det være informasjon om fastlegen har benyttet seg av reservasjonsmuligheten.

* Noen pasienter som ikke selv velger fastlege, men blir tildelt fastlege, skal også informeres umiddelbart og gis samme rettigheter som under første punkt.

* Jenter under 16 år gis, på visse vilkår, mulighet til å skifte fastlege uten samtykke fra sine foreldre.

* I tillegg skal det stilles krav i forskriften om at fastlegen selv skal skaffe kvinnen time hos ny lege snarest, og ikke senere enn innen ett døgn, og at kvinnen ikke må reise langt for å komme til ny lege.

* Det informeres bedre om at alle kvinner kan henvende seg direkte til sykehus for å få utført abort, og at det ikke er krav om å gå til fastlege. Denne ordningen skal ikke brukes av kommunen som en begrunnelse for å gi reservasjonsmulighet.

Legene skal navngis
Høie har vært opptatt av å unngå at pasientene blir klar over legens reservasjon i møte med legen på legekontoret, slik Dagens Medisin skrev torsdag.

Navnene på leger som benytter seg av reservasjonsmuligheten, skal derfor være tilgjengelig på internett.

- De legene som ønsker dette, må være åpne på det og akseptere at det er helt åpent ute i samfunnet, for det skal gi pasienten mulighet til å velge en annen fastlege, sier Høie til NRK.

Derfor skal alle pasienter som har en lege, eller blir tildelt en lege som har benyttet reservasjonsmuligheten, få informasjon om dette og rett til å raskt skifte fastlege.

Ønske fra KrF
Reservasjonsmuligheten ble en del av samarbeidsavtalen mellom de borgerlige partiene etter press fra KrF. Venstre nektet å skrive under avtalen, men Høyre, KrF og Frp vil få flertall i Stortinget.

Høie har tidligere vært en sterk motstander av reservasjonsrett for leger.

- Jeg håper at denne løsningen viser at mange av de forståelige bekymringene som har kommet frem i debatten rundt reservasjonsmuligheten, er tatt hensyn til - og at pasientene ved denne ordningen ikke får et dårligere tilbud. Det er positivt at Legeforeningen og legene er opptatt av at leger skal ha et godt rom for å ha en etisk refleksjon rundt sin egen praksis, sier Høie.

Powered by Labrador CMS