Foto: Arkivfoto
Foto: Arkivfoto

Foreslår å åpne for portforbud i 21 dager

Regjeringen sendte fredag ettermiddag på høring et forslag om å endre smittevernloven. 

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Forslaget som nå er sendt på høring innebærer at det skal være mulig å ilegge portforbud, et forbud mot å bevege seg ute der andre ferdes, i 21 dager.

Forbudet vil være et smitteverntiltak.

– Så langt har vi heldigvis unngått de mest dramatiske tiltakene i Norge, som full nedstenging av næringslivet og portforbud. Mange europeiske land har innført slike tiltak. Det håper jeg inderlig at vi slipper i Norge. Men hvis det skulle bli nødvendig, er det viktig at vi har de verktøyene vi trenger, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding. 

Hele forslaget finner du her. 

Skal begrunnes

I dag gir smittevernlovenmulighet til å innføre nedstenging av samfunnet når det er nødvendig. På visse vilkår kan man også innføre portforbud, men det er ingen bestemmelse som direkte gjelder portforbud.

Ifølge regjeringen er formålet med forslaget som nå sendes på høring å gi et klart lovhjemmelsgrunnlag og samtidig sikre at Stortinget blir grundig involvert. Stortinget skal informeres og motta en begrunnelse ved eventuelt portforbud, og denne begrunnelsen skal være offentlig. 

Forslaget innebærer at Stortinget skal kunne oppheve forskriften om portforbud helt eller delvis innen syv dager.

Kan bli aktuelt i mindre område

– Fordi et portforbud er meget inngripende, vil det bare være aktuelt i en ekstrem situasjon hvor andre tiltak ikke er tilstrekkelige. Vi er ikke der i dag, uttaler Mæland.

– Hvis det en gang skulle bli strengt nødvendig med et portforbud, er det enklest å se for seg i et mindre område av landet og bare deler av døgnet.

Det foreslås at portforbud skal kunne vedtas for inntil 21 dager, med mulighet for forlengelse i inntil 14 dager. Det er presiseres blant annet at kritiske og viktige samfunnsfunksjoner skal sikres, og at barn og andre sårbare grupper skal ivaretas. 

Powered by Labrador CMS