VIL HA BEDRE KOMMUNIKASJON: – Vi ønsker mer kommunikasjon med fagdirektørene i forbindelse med saker som skal opp i Beslutningsforum, både før og etter beslutningene, sier Lars Bø, overlege på Haukeland universitetssjukehus og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for MS.  

Foto: Lasse Moe

Får nei til gruppeunntak for MS-pasienter under koronakrisen

Leder for Nasjonal kompetansetjeneste for MS etterlyser svar fra Nye metoder på om de kan bruke natalizumab, under koronapandemien.– Hvis ikke vi har fått gitt ut svaret, skal vi få sendt det ut, sier Geir Tollåli, medisinsk fagdirektør i Helse Nord og leder for Bestillerforum

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Nasjonal kompetansetjeneste for MS sendte i mars i år inn en bekymringsmelding til de regionale fagdirektørene om behovet for å kunne velge natalizumab (Tysabri) for MS-pasienter som skulle starte MS-behandling under koronapepidemien.

Bakgrunnen for meldingen var å begrense risikoen for et alvorlig forløp av covid-19. 

– Vi ønsker mer kommunikasjon med fagdirektørene i forbindelse med saker som skal opp i Beslutningsforum, både før og etter beslutningene, sier Lars Bø, overlege på Haukeland universitetssjukehus og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for MS.  

Bø forklarer at de etter tre måneder fortsatt ikke har fått et svar fra fagdirektørene, på om de kan ta. i bruk medikamentet.

SVAR: – Hvis ikke vi har fått gitt ut svaret, skal vi få sendt det ut, sier Geir Tollåli, medisinsk fagdirektør i Helse Nord og leder for Bestillerforum. Foto: Arkiv


Stoppet bruk av medisin
Oppstart av MS-behandling med natalizumab har ikke vært tillatt etter et vedtak i Beslutningsforum for nye metoder i november 2019, foruten noen lokale unntak, forklarer Bø.

Bø forteller at etter koronapandemien brøt ut er det fortsatt behov for mere data vedrørende risiko for de ulike behandlingene, men siert at det kan være mindre risiko å starte behandling med natalizumab enn med rituksimab eller okrelizumab.

Dette reflekteres i internasjonale retningslinjer. Egne retningslinjer for pandemiutbruddet finnes blant annet hos National Multiple Sclerosis Society.

Bø sier til Dagens Medisin at han har purret tre ganger til fagdirektørene på å få svar om de kan starte behandling med natalizumab under koronapandemien, men forteller at det ikke har kommet noe svar.

Ønsker bedre kommunikasjon
Han viser til situasjonen i november 2019, hvor Beslutningsforum tok vekk to medikament, fingolimod (Gilenya) og natalizumab, fra LIS-retningslinjene og slik sett fjernet to behandlingsalternativ for MS-legene.

– Denne saken er et eksempel på at det hadde vært bra om man fikk innspill fra fagmiljøet før beslutningen ble gjort, og hvis en hadde en etablert kanal for tilbakemeldinger vedrørende konsekvenser av beslutningene, og eventuelt behov for å endre de.

Bø sier han hadde ønsket at slik kommunikasjon med fagmiljøet var mer formalisert. 

– På sikt er det viktig for oss å få til bedre kommunikasjon med dem som gjør beslutningene, slik at de kan ta inn fagråd der det er nødvendig.

Gir ikke gruppeunntak
– Vi har behandlet søknad om gruppeunntak for denne medisinen i fagdirektørmøtet 19.03.2020. Der var det ikke konsensus, så det ble ikke gitt gruppeunntak for natalizumab i forbindelse med covid-19. Hvis ikke vi har fått gitt ut svaret, skal vi få sendt det ut, sier Geir Tollåli, medisinsk fagdirektør i Helse Nord og leder for Bestillerforum.

Tollåli viser til at Beslutningsforum behandlet gruppeunntak for natalizumab for undergrupper med RRMS den 30. mars 2020, som omfatter flere undergrupper med samtidig sykdom og MS, deriblant høyaktiv MS og risiko for infeksjonssykdom. 

Vedtaket i saken er publisert på hjemmesidene til Nye metoder.

Beslutningsforum konkluderer blant annet med at det er «manglende dokumentasjon» på klinisk effekt av natalizumab til pasienter i undergruppene.

Tollåli sier de ønsker å forbedre kommunikasjonen med alle fagmiljøer. 

– Vi jobber med dette hele tiden, via sekretariatet i nye metoder, Sykehusinnkjøp (LIS), Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet.

Powered by Labrador CMS