NY PRIORITERINGSMELDING: Det er 19 år siden prioriteringskriteriene ble revidert forrige gang. I dag presenterte Bent Høie 'Verdier i pasientens helsetjeneste, melding om prioritering'. Foto: Per Corneliussen
NY PRIORITERINGSMELDING: Det er 19 år siden prioriteringskriteriene ble revidert forrige gang. I dag presenterte Bent Høie "Verdier i pasientens helsetjeneste, melding om prioritering". Foto: Per Corneliussen

Disse kriteriene skal helsetjenesten prioritere etter

Nytte-, ressurs- og alvorlighetskriteriet skal ligge til grunn i all prioritering i helsetjenesten, foreslår regjeringen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS: Helse- og omsorgsminister Bent Høie legger i dag frem innholdet i stortingsmeldingen om prioritering i helsetjenesten. Her foreslår det at det skal prioriteres etter tre kriterier i helsetjenesten: nyttekriteriet, ressurskriteriet og alvorlighetskriteriet.

Jo mer nytte, jo høyere prioritet. Jo mindre ressurser som trengs, jo høyere prioritet. Jo mer alvorlig en sykdom er, jo høyere prioritet. Kriteriene må alltid vurderes samlet, understrekes det.

Fortsetter som før
Dette er i praksis de samme kriteriene som Lønning 2-utvalget foreslo for 19 år siden, da alvorlighet, nytte og kostnadseffektivitet ble styrende for prioriteringsvalgene. Usikkerhet om hvordan disse skal forstår og brukes har ført til ulik praktisering blant helsepersonell om hvilken ryggdekning de faktisk har for vanskelig beslutninger.

Forslaget bygger på kriteriene fra Lønning II-utvalget, og er videreutviklet med det beste fra Norheimutvalget og Magnussengruppen, heter det i en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Siden 2013 har to offentlige utvalg utredet kriterier for prioritering i helsetjenesten. I 2014 foreslo Norheim-utvalget at helsegevinst, ressursbruk og helsetap skulle erstatte dagens kriterier.

Men kriteriet om helsetap fikk kritikk fra flere hold, og Høie bestemte at begrepet skulle forkastes. Helseøkonomiprofessor Jon Magnussen fikk dermed oppdraget med å utrede nye kriterier for alvorlighet.

– Kan ikke velge å prioritere
– Prioriteringsutfordringene har antagelig aldri vært større enn nå. Vi blir flere, vi blir eldre, og behandlingsmulighetene øker. Det er bra, men det gjør også at gapet mellom de medisinske mulighetene og ressursene i helsesektoren øker. Vi kan ikke la tilfeldigheter, bosted eller pasientens egne ressurser avgjøre tilgangen til nødvendig helsehjelp, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.  

Regjeringen inviterer Stortinget til å vedta prinsipper for prioritering.

– Vi kan ikke velge om vi skal prioritere, det skjer hver dag uansett. Men vi kan velge hvilke verdier og prinsipper som skal ligge til grunn for beslutningene. I pasientens helsetjeneste skal alle være trygge på at de får hjelp når de trenger det. Helsepersonell må få støtte til å prioritere slik at pasienten får likeverdig tilgang. Derfor tydeliggjør vi hva som skal vektlegges, og hvem som har ansvaret for ulike beslutninger, sier Høie.

Powered by Labrador CMS