STOR ULYKKE: Det er høyt risikobilde knyttet til blant annet stor ulykke som skjer langt fra sykehus med betydelig akuttkapasitet. Foto: Colourbox Foto:

Dette kan utfordre beredskapen i helsetjenesten

Helsedirektoratet har i en risiko- og sårbarhetsanalyse funnet frem til seks hendelser som kan utfordre kapasiteten til nødvendig helse- og omsorgstjenester.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

I tildelingsbrevet for 2015 fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet, bes direktoratet om å lede et prosjekt som, i samarbeid med flere aktører, skal lag en risiko- og sårbarhetsanalyse for helse- og omsorgssektoren.
Arbeidet skulle være rettet mot å avdekke nye tiltak på et overordnet nivå.
Høyest risikobilde
I en ny rapport er dette seks hendelser, i uprioritert rekkefølge, som Helsedirektoratet mener kan utfordre kapasiteten:
- Stor ulykke langt fra sykehus med betydelig akuttkapasitet, for eksempel brann i cruiseskip

- Uvarslede naturkatastrofer, som jordskjelv

- Smitteutbrudd på skip

- Bortfall av kritisk infrastruktur, som telenett, vei, strøm

- Pandemi i Norge

- Terrorangrep
Ifølge Helsedirektoratets rapport «Oversikt over risiko og sårbarhet i helse- og omsorgssektoren», har pandemi i Norge det høyeste nasjonale risikobildet.

Powered by Labrador CMS