Bjørn Erikstein ny OUS-direktør

Oslo universitetssykehus’ nye direktør sier et godt samarbeid med de tillitsvalgte og ansatte er en forutsetning for å gjennomføre omstillingen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Et enstemmig styre ansatte tirsdag Bjørn Erikstein til stillingen som Oslo universitetssykehus’ nye direktør

Også tilsettingsutvalget  var enstemmig i sin avgjørelse av den nye OUS-direktøren.

Vil ha fagmiljøene med
– En hovedoppgave fremover vil være å lede et sykehus som skal  tilpasse seg nye rammer, både økonomisk og organisatorisk som følge av fusjonen, sier Bjørn Erikstein.

– Jeg vil bruke tiden fremover til å se nøye på helheten og delprosessene i omstillingen og sørge for at fagmiljøene er gode premissleverandører i de endringer som gjøres. Et godt samarbeid med ansattes representanter og gode og konstruktive faglige diskusjoner er en forutsetning for gjennomføring av endringene vi står i og har foran oss, sier han, ifølge OUS.

- Har stått utenfor omstillingen
Styreleder Stener Kvinnsland sier ansettelsesprosessen har vært krevende

- Nå har styret gått inn for en kandidat som har sin bakgrunn i sykehuset gjennom flere år på både Ullevål og Radiumhospitalet – og som samtidig har stått utenfor omstillingsprosessen i Oslo universitetssykehus så langt. Det kan gi et nytt blikk inn i arbeidet på både kort og lengre sikt som vil være verdifullt i det videre arbeid, sier styrelederen.

Bjørn Erikstein:
Erikstein kommer fra stillingen som Ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet. Han er cand. med. fra UiO fra 1978, dr. med. fra UiO fra 1992 og spesialist i onkologi fra 1993.

Han har hatt flere stillinger ved Radiumhospitalet og har også arbeidet ved Ullevål sykehus. Fra 2003 til 2004 var han viseadministrerende direktør og fagdirektør i Helse Sør RHF.

Fra 2005 til september 2007 var han administrerende direktør i Helse Sør RHF. Erikstein har undervist medisinske studenter og helsepersonell som tar etter- og videreutdanning og vært styreleder for flere helseforetak.

Powered by Labrador CMS