GLAD PRISVINNER: – Prisen stimulerer meg videre i en krevende lederjobb på OUS, sier Ying Chen. Foto: Vidar Sandnes Foto:

Lederpris til OUS-lege

Leder av Den norske patologforening, Ying Chen, får Legeforeningens lederpris for 2018.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

SORIA MORIA, OSLO (Dagens Medisin): Lederprisen var én av mange pristildelinger ved åpningen av Legeforeningens landsstyremøte tirsdag.

Årets lederpris fra Legeforeningen går til Ying Chen, avdelingssjef ved Avdeling for patologi ved Oslo universitetssykehus og leder av Den norske patologforening. 

«Hun har bred ledererfaring og har gjennom en årrekke vært en uredd og tydelig leder ved flere av landets patologiavdelinger. Hun er i stand til å gå inn i utfordringer og har en lederstil som gjør at folk er tilfreds. Hun får gjennomført ting, er strukturert og tar tak i utfordringer med en gang de oppstår, heter det i innstillingskomiteens begrunnelse.

– Det var overraskende og utrolig hyggelig å motta denne prisen. Da presidenten ringte til meg fra ukjent nummer trodde jeg det var en telefonselger. Men da jeg skjønte det var presidenten i Legeforeningen trillet tårene, sa Ying Chen da hun mottok prisen.

Synlig leder
Komiteen mener Chen treffer godt innenfor alle de kriteriene som lederprisen bygger på og viser til at den erfarne patologen har en åpen og positiv lederstil, ser de ansatte, er synlig i avdelingen, og har tett dialog med alle yrkesgrupper av ansatte.

– Ying Chen har en egen evne til å skape positivitet rundt seg, og har arbeidet hardt for å nå målet om effektiv drift, kombinert med høy faglig kvalitet og kompetanse». Chen har sett at det er viktig med en sterk faglig stemme og at legene er med å påvirke utviklingen i helsevesenet, uttaler innstillingskomiteen.

– Jeg er ydmyk for denne prisen fordi jeg vet det er mange gode ledere her og der ute som fortjener denne prisen. Aller først vil jeg takke mine medarbeidere for deres innsats på alle tre sykehusene; Tønsberg, Ahus og OUS, sier Chen, som også takket tidligere medarbeidere som oppfordret henne til å bli leder for 16 år siden.

– Viktig å innrømme feil
– Min lederstil er å legge forholdene til rette for at medarbeidere skal lykkes. Det er viktig å lytte til medarbeiderne og ha det gøy på jobben, samtidig som man stiller krav til at medarbeiderne yter sitt beste, sier Chen, som beskriver lederrollen som krevende i en tid med pressede ressurser. 

Hun understreker viktigheten av å være ærlig.

– Vi ledere tar noen ganger feil. Jeg er ikke perfekt og kan ta feil beslutning, men noen må ta ansvar. Hvis man etterpå ser at det var feil må man tørre å si at det var en feil avgjørelse og finne nye måter å gjøre det på.

– Jeg er ikke redd for å miste jobben. Da har man tapt. Hvis jeg mister jobben kan jeg lage kinesisk fast food, sa Chen, til stor latter fra salen.

23 kandidater
Tildelingen av prisen bygger også på at Chen har hatt sterk kostnadskontroll, har bevisstgjort og oppfordret medarbeidere til å tenke nytt, finne gode løsninger for effektivisering og redusere unødvendige utgifter – uten at det skal gå utover den faglige kvaliteten.

Chen kom med en oppfordring til sine kolleger i talen:

– Det er vanskelig å få leger til å ta lederjobb fordi man er redd for å miste kompetanse. Men det er utrolig viktig at vi er med og påvirker utviklingen i helsetjenesten. Vi kan ikke klage etterpå hvis vi ikke er aktivt med.

Det kom inn i alt 23 forslag til kandidater til lederprisen.

Powered by Labrador CMS