ANTE IKKE: Bjørn Bendz, klinikkleder ved hjerte-, lunge og karklinikken ved OUS, var ikke klar over at motstanden mot ny turnus var så voldsom.
ANTE IKKE: Bjørn Bendz, klinikkleder ved hjerte-, lunge og karklinikken ved OUS, var ikke klar over at motstanden mot ny turnus var så voldsom.

14 har sagt opp. Ytterligere 5 skal si opp. Men klinikklederen ville ikke gjort noe annerledes

– Dette var en flertallsbeslutning som ble anbefalt for sykehusledelsen, selv om det har vært innsigelser hele veien, sier klinikkleder Bjørn Bendz ved Oslo universitetssykehus.

Publisert Sist oppdatert

Det har haglet kritikk mot Oslo universitetssykehus (OUS) etter at det ble kjent at 14 sykepleiere ved thoraxkirurgisk avdeling ved Ullevål har sagt opp jobben sin. Ytterligere fem sykepleiere har varslet at de vil si opp.

Bakgrunnen er en turnusendring for de ansatte på avdelingen, og påstander om dårlig dialog mellom ansatte og ledelsen.

Bjørn Bendz, klinikkleder ved hjerte-, lunge- og karklinikken ved OUS, sier til Dagens Medisin at omorganiseringen av klinikken har pågått siden 2019.

– Den ble satt på pause på grunn av pandemien, men det siste halvannet året har vi hatt en prosess med bred medvirkning, sier han.

Endret turnus

26 personer fra ulike miljøer, inkludert verneombud og tillitsvalgte har vært med i prosessen, som har resultert i et forslag om å samle hjerte- og lungekirurgi på ett fysisk sted, ikke som i dag der avdelingen er lokalisert på både Rikshospitalet og Ullevål.

Til sammen er det over 1.000 ansatte ved hjerte-, lunge- og karklinikken ved OUS.

I praksis betyr det at de ansatte ved Ullevål har fått endret turnus til en som er lik den de allerede har hatt på Rikshospitalet og ellers i OUS i mange år, forklarer Bendz.

– Dette var en flertallsbeslutning som ble anbefalt for sykehusledelsen, selv om det har vært innsigelser hele veien, sier Bendz.

Men da de ansatte fikk beskjed om endringene, og da turnusplanene ble endret og sommerplanleggingen for 2023 begynte, begynte noen å si opp stillingene sine ved thoraxkirurgisk avdeling på Ullevål.

Ville ikke gjort ting annerledes

Torsdag kom nyheten om at 14 av 24 sykepleiere ved avdelingen har sagt opp jobben sin. Ytterligere fem har varslet at de vil si opp.

– Hadde dere anelse om at misnøyen var så stor?

– Nei, ikke at den var så voldsom.

– Ville dere gjort ting annerledes om dere visste det?

– Nei. Vi har fått ros fra andre tillitsvalgte og verneombud i avdelingen for involvering og åpenhet. Av og til må man ta vanskelige beslutninger på grunn av de langsiktige målene.

Av og til må man ta vanskelige beslutninger på grunn av de langsiktige målene.

Bjørn Bendz

– Når så mange sykepleiere sier opp, må det vel være fordi de mener de får en dårligere turnus?

– Som privatperson er det meget mulig at de mener det, men alle andre intensivsykepleiere i OUS har den turnusen vi nå har tatt grep for å få på postoperativen på Ullevål.

Fallende volum

Bendz forklarer at bakgrunnen for omorganiseringen er et fallende volum av hjertekirurgi i Norge siden 2004, og at det nå kun er hjertekirurgi på to steder i Oslo, Ullevål og Rikshospitalet. Det gjenværende volumet er komplekst, det vil si at pasientene har mange andre sykdommer enn hjertesykdommen og det kompliserer håndteringen.

Derfor ønsker OUS å konsentrere ekspertisen på Ullevål og Rikshospitalet.

– Det vi skal gjøre nå er å lage ett senter for å framstå som et robust hjertekirurgisk senter for Helse Sør-Øst, med tillegg som landsfunksjon for transplantasjon og barnehjertekirurgi.

Dette skjer videre

Flertallet av sykepleierne som har sagt opp, er ute innen 1. mai.

– Hva skjer med klinikken etter dét?

– Drømmescenariet er at vi kan beholde Ullevål slik det alltid har vært. At noen trekker oppsigelsen sin, eller at det kommer nye til. Om det ikke gjør det, må vi jobbe med beredskapsplaner, slik at vi ivaretar pasientene vi er her for å hjelpe.

– I praksis er det slik at om man ikke kan operere hjerter planlagt på Ullevål, finnes den samme avdelingen en kilometer unna, på Rikshospitalet.

– Kan det være et alternativ å utvide der?

– Ja, vi jobber med det. Det er en del av planen vi jobber videre med, som vi kaller konseptet om framtidig samling. Planen videre var å sette oss ned og finne ut hvordan vi løser det.

– Enn på kort sikt?

– Vi må finne operasjonskapasitet til pasientene våre.

– Står det om liv?

– Nei. Om noen kommer med kniven i brystet til Ullevål, vil det alltid være et hjertekirurgisk vaktlag. Det har vakt 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, 365 dager i året. Den vil ha tilstedevakt så lenge det er virksomhet på Ullevål, og har et bakvaktteam som hjelper til.

– Endringen her er hvor pasientene skal ligge rett etter operasjonen. Det er en del av den kjeden på Ullevål som har blitt rammet.

Oppdatert 20. februar 13:40:

Bendz opplyser mandag ettermiddag at OUS nå har fått bekreftet at 13 av de 14 som det ble meldt om før helga, faktisk har sagt opp. Han opplyser videre at 7 av de som har sagt opp, har fått jobb i andre avdelinger på OUS.

Én går til orotopedisk avdeling, én går til utenlandskontoret, tre begynner på ulike intensive medisinske klinikker, og to begynner på intensivklinikken på aukuttklinikken.

Powered by Labrador CMS