SA JA: Styreleder Gunnar Bovim og resten av OUS-styret tok tirsdag kveld stilling til planene for nye sykehusbygg i Oslo. Foto: Vidar Sandnes

SA JA: Styreleder Gunnar Bovim og resten av OUS-styret tok tirsdag kveld stilling til planene for nye sykehusbygg i Oslo.

Foto: Vidar Sandnes

OUS-styret sa ja til å starte forprosjekt for nye sykehus

Tirsdag kveld tok styret i Oslo universitetssykehus stilling til om sykehuset bør gå starte forprosjekt for nye sykehus. Styreflertallet gikk inn for å ta planene videre, til tross for motstand fra ansatterepresentantene.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Sykehusets direktør Bjørn Atle Bjørnbeth har anbefalt sitt styre å gå videre med planene om å Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Bjørnbeth har selv tidligere vært en motstander av planene, men sier nå at han mener det er riktig å gå videre med planene.

Tirsdag tok styreleder Gunnar Bovim og resten av styret i Oslo universitetssykehus ta stilling til planene i sitt møte på Radiumhospitalet.

Kritikk og støtte

Fagforeningene Legeforeningen, Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund hadde allerede flagget at foreningen opprettholdt sin kritikk mot planene. De mener blant annet at det er vanskelig å se helheten i forslaget som nå legges frem for styret. 

Sykehusdirektøren får imidlertid også støtte fra ansatte, blant annet fra avdelingsleder Dag Jacobsen ved Medisinsk intensivavdeling, som mener at tiden for omkamper er forbi.

Spurte om habilitet

Et av temaene som ble tatt opp på tirsdagens møte var rollen til rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo (UiO), i kjølvannet av flere artikler i nettavisen Khrono om et samarbeid mellom OUS og Universitetet i Oslo.

En del av planene som ble forelagt styret, er at Klinikk for laboratoriemedisin sin virksomhet legges til det planlagte Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo. Gjennom leie eller kjøp, vil OUS kunne kutte kostnadene til universitetet. Dette skjer etter at det ble kjent at det var en sprekk på én milliard kroner i UiO-prosjektet allerede før byggingen er i gang.

Svein Stølen er utover å være rektor ved UiO, også styremedlem i OUS og deltok på tirsdagens møte. Det var de ansatte kritiske til.

Fra sidelinjen

– Det sier seg selv at styremedlem Stølen vil være positiv til dette forslaget, sa styremedlem og foretakstillitsvalgt for Overlegeforeningen, Aasmund Bredeli.

Bredeli var også kritisk til at løsningen presenteres nå, en bekymring han delte med Svein Erik Urstrømmen i Norsk Sykepleierforbund.

– Dette har kommet inn som en sak fra siden og det føles ikke helt greit, sa Ustrømmen.

En avstemning om Stølens habilitet viste imidlertid at flertallet i styret ikke mente at Stølen var inhabil. Kun ansatterepresentantene, Bredeli, Urstrømmen og Else Skjæret-Larsen stemte for å definere rektoren som inhabil.

Fra de ansatte ble det også løftet bekymringer om økonomien, blant annet om satsningen sammen med UiO vil føre til ytterligere kostnader, eller om dette er innbakt i dagens regnestykke.

Berømmet inkludering av fagfolk

Styreleder Gunnar Bovim trakk frem endrede planer som et tegn på fleksibilitet, og påpekte at det vil komme flere endringer i arbeidet videre.

–  Dette er et stort langvarig og komplekst prosjekt. Vi må diskutere hva som er store og små steiner. Frihetsgradene vil reduseres etter hvert før bygging, sa Bovim.

Han ga ros for inkluderingen av fagpersoner i rekken av rapporter som er utarbeidet ved sykehuset. 

– Det er gjort et godt og imponerende arbeid, sa styrelederen.

Sykehus Bjørn Atle Bjørnbeth deltok også på møtet. Han bedyret at han mener det er grunn til å gå videre med de foreliggende planene nå.

– Skulle det oppstå tungveiende grunner til å stoppe under forprosjektet, vil jeg gjøre det, sa direktøren.

Flertall for å fortsette

Styret vedtok til slutt å støtte direktør Bjørnbeths forslag om å gå videre med prosjektet, mot de tre stemmene fra ansatterepresentantene.

De ansatte fremmet et alternativt forslag som innebar en samlet fremstilling av areal- og kostnadsmessige konsekvenser av planen som er lagt frem av direktøren, og en helhetlig virksomhetsplan. Dette forslaget ble kun støttet av forslagsstillerne.

Gjentagende tekniske problemer førte til vanskeligheter med å følge møtet, som kun var gjort tilgjengelig av sykehuset via streaming, utover deltagelsen til møtedeltagerne. 

Saken om forprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet blir tema i styremøtet til Helse Sør-Øst om to dager, men vil ikke bli stemt over nå. Det vil skje på et senere styremøte.

Powered by Labrador CMS