ØKNING: I fjor fikk 382 pasienter til sammen 418 organer transplantert. Det er en økning fra året før. Illustrasjonsfoto: Getty Images Foto:

ØKNING: I fjor fikk 382 pasienter til sammen 418 organer transplantert. Det er en økning fra året før. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Foto:

Ny metode gir flere organdonasjoner

Etter to år med pandemi og nedgang i donorraten i Norge, er det nå en oppgang, viser tall fra Oslo universitetssykehus.

Publisert

«De siste årene har det vært en liten nedgang i antall realiserte donorer og samtidig en øking i avslagsprosenten fra pårørende. Det er derfor gledelig at
vi i år har en liten oppgang i realiserte donasjoner», heter det i en fersk rapport fra Oslo universitetssykehus (OUS) om organdonasjon og transplantasjon i 2022. 

Her vises det til at covid-19 var en utfordring også i 2022, både når det gjelder organdonasjon og for pasienter som venter på transplantasjon. 18 potensielle donorer har blitt avvist på grunn av smitte, og noen pasienter som skulle få et nytt organ kunne ikke få det fordi de selv testet positivt for covid-19. 

Fasit for fjoråret er at 382 pasienter fikk hjelp takket være organtransplantasjon. Til sammen 418 organer ble transplantert, gitt av 109 donorer. 

I 2021 til samme tid var det transplantert 404 organer til 374 pasienter, viser rapporten.

– Selv om det er en bedring fra fjoråret, kan vi konstatere at enda flere kunne vært hjulpet, hadde det ikke vært for pandemien. Vi ser at 18 potensielle avdøde donorer, som kunne gitt mange organer, ikke ble realisert grunnet covid-infeksjon. At smittetallene nå øker igjen gjør oss bekymret, sier Aleksander Sekowski, informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon i en pressemelding

Ny metode gir flere donasjoner

Mer om cDCD Når behandlende lege har bestemt å trekke tilbake intensivbehandling av uhelbredelig skadede pasienter og pårørende har akseptert avgjørelsen, kontaktes donasjonspersonell. Hjerneskaden må være av en slik karakter at pasienten ikke mister hjernesirkulasjonen totalt. Før tilbaketrekkingen anlegges sentrale katetere i lysken for å få tilgang til arterie og vene, og pasienten gis en liten dose heparin som skal forhindre koagulasjon i organene. Behandlende lege foretar tilbaketrekkingen, ivaretar palliative tiltak og konstaterer død etter fem minutter. Regional normoterm perfusjon (RNP) blir brukt for å beskytte organene mot skadene etter perioden med varm ichemi. Det fungerer ved at den gir oksygenrikt blod til bukorganene. En aortablokker hindrer at blodet når hjerte og hjerne. Etter at RNP er etablert, blir avdøde overført til operasjonsstue for organuttak. Kilde: OUS

Noe av økningen i donorratene i 2022 kan tilskrives metoden controlled Donation after Circulatory Death (cDCD), eller donasjon etter sirkulasjonsstans, som ble besluttet innført i 2021.

cDCD nå er implementert ved 24 av landets 28 donorsykehus. Godkjenning er nært forestående ved de fire andre. 

cDCD kan benyttes når legene anser livsforlengende behandling som nytteløs, men det fortsatt er noe blodtilførsel til hjernen. I dette tilfellet erklæres pasienten død basert på hjerte- og åndedrettsstans.

I fjor ga totalt seks donorer flere organer hver med metoden: Ti nyrer, fem levrer og dessuten tre hjerter som ga klaffer og blodkar til blant annet pasienter med medfødte hjertefeil, ifølge pressemeldingen fra Stiftelsen Organdonasjon. 

Metoden hadde vært diskutert og utredet i lang tid, da Beslutningsforum åpnet for å ta den i bruk i august 2021

 

Gode erfaringer

«Erfaringene med cDCD er svært gode både for oss, pårørende og helsepersonell lokalt etter å ha gjennomført 8 cDCD prosedyrer i 2022», heter det i rapporten fra OUS. 

Aleksander Sekowski sier det er svært gledelig at cDCD nå er i gang. 

– Dette er organer som tidligere gikk til spille, og som nå redder liv, sier han i meldingen.

Powered by Labrador CMS